EU-, udbuds- og konkurrenceret

Virksomheders adfærd på markedet er i dag genstand for en stigende offentligretlig regulering. Flere og flere af disse regler findes i direktiver og forordninger og har derfor deres baggrund i EU-traktaten og dermed Danmarks medlemskab af EU.

Nyheder