EU-, udbuds- og konkurrenceret

Virksomheders adfærd på markedet er i dag genstand for en stigende offentligretlig regulering. Flere og flere af disse regler findes i direktiver og forordninger og har derfor deres baggrund i EU-traktaten og dermed Danmarks medlemskab af EU.

My default image

Det er afgørende at være bekendt med reguleringen inden for udbudsret, EU-ret og konkurrenceret, men som virksomhed kan det være svært at holde sig opdateret på den stigende regulering.

Vi har stor erfaring med at rådgive virksomheder om de gældende EU-retlige regler herunder udbuds- og konkurrenceret. Vi står til rådighed med kompetent sparring og kan til enhver tid rådgive din virksomhed i forhold til overholdelse af gældende lovgivning.