Miljøret og planforhold

Et byggeprojekt kræver klarhed over og håndtering af miljøret og planforhold.

Vi har erfaring med assistance i lokalplanprocessen og med at få foretaget de nødvendige miljøundersøgelser.

Uenigheder kan ikke altid undgås. I tilfælde af konflikter har vi mangeårig erfaring i deltagelse i dialog og forhandling med henblik på konfliktløsning.

Vi rådgiver bl.a. om:

  • Dialog og samarbejde med bl.a. myndigheder og naboer
  • Forhandling med henblik på konfliktløsning
  • Risikovurdering og tvisteløsning, både ved klagenævnssager og ved domstolene, som har udviklet sig til et selvstændigt speciale