Erhvervslejeret samt kontraktindgåelse

Erhvervslejeretten har gennem årene vist sig at være kompleks med mange faldgruber. Samtidig har indgåelsen eller opsigelsen af en erhvervslejekontrakt ofte stor økonomisk betydning og værdi for udlejer såvel som lejer. Ofte kan en enkelt bestemmelse eller detalje i kontraktgrundlaget have stor betydning for en eller begge parter, hvorfor det kan være hensigtsmæssigt at søge juridisk hjælp ved indgåelsen eller ved ændringer af en erhvervslejekontrakt.

I TVC Advokatfirmas afdeling for fast ejendom har vi mange års erfaring inden for forhandling af erhvervslejevilkår, udarbejdelse samt opsigelse af kontrakter. Vi forsøger at optimere vores klients forhandlingssituation ved at rådgive om både praksis, lovgivningsmæssige og kommercielle forhold.  

Juridisk bistand i forbindelse med forhandling, indgåelse samt opsigelse af erhvervslejekontrakter giver sikkerhed for, at gældende regler og aftalevilkår iagttages med det formål at reducere risikoen for en langvarig tvist mellem udlejer og lejer.

I vores rådgivning har vi fokus på de mange vigtige forhold og vilkår i lejekontrakten i et forsøg på at nå den gode løsning for parterne, der skal indgå i et ofte langvarigt aftaleforhold. Vi søger den rette balance mellem både de kommercielle og juridiske forhold.

Opstår der tvister, som ikke kan løses på fredsommelig vis, assisterer vi med risikovurdering og tvisteløsning.

TVC rådgiver både udlejer som lejer om bl.a.:

  • Forhandling og udarbejdelse af erhvervslejekontrakter, herunder fremlejekontrakter
  • Lejeretlig due diligence ved ejendomsoverdragelser
  • Opsigelse, ophævelse og fraflytning
  • Dialog og forhandling i forbindelse med lejetvister
  • Gennemførelse retssager vedrørende erhvervslejeforhold og lejeregulering.
Nyheder