Erhvervslejekontrakter

Ved indgåelse af et erhvervslejemål eller ved ændring af en eksisterende aftale er der altid god grund til at søge juridisk bistand. Vi hjælper dig med at sikre, at erhvervslejekontrakten er juridisk korrekt og samtidig kan vi hjælpe med at udpege og forhandle individuelle vilkår til jeres fordel.

Når en erhvervslejekontrakt skal indgås eller genforhandles er det helt centralt at holde sig for øje, at der som udgangspunkt er tale om et længerevarende kontraktforhold, hvor selv små reguleringsklausuler m.v. over tid kan få stor betydning. Vi rådgiver blandt andet om udarbejdelse og forhandling af erhvervslejekontrakter herunder fremlejekontrakter.

Vi har stor erfaring i at rådgive om erhvervslejemål og erhvervslejekontrakter for både udlejere og erhvervslejere. Vores mangeårige erfaringer er bygget op gennem såvel arbejde i advokatbranchen som gennem arbejde som virksomhedsadvokat med speciale i fast ejendom, herunder erhvervslejeret.

Vi sørger også for at hjælpe dig i forhandling af erhvervslejekontrakter og øvrige kontrakter. Med mange års erfaring inden for forhandling af kontrakter kender vi muligheder og faldgruber. Vi tilbyder naturligvis også at stå for selve forhandlingen af din erhvervslejekontrakt.