Vindmøller på land

For udvikling, opførelse og drift af vindmøller på land gælder en omfattende lovregulering samt et behov for en lang række aftaler med private aktører.

Udvikling, opførelse og drift af vindmøller på land omfatter en vifte af juridiske områder, der kan være vanskelige at overskue såvel på detailniveau som overordnet. Endvidere er der ofte tale om komplekse aftaler med kommercielle vilkår for hvilke markedet er under stadig forandring.

Vi er i dag rådgivere på en lang række danske og udenlandske vindmølleprojekter og har således en markedsledende forståelse for de udfordringer og behov, som projektudviklere, investorer og finansierende banker har i det nuværende marked, samt en omfattende indsigt i markedsvilkårene, herunder vilkårene for projektrettigheder og vindmølleleverancer. Inden for vindmølleprojekter på land rådgiver vi projektudviklere, projektejere, lodsejere, investorer og banker.

Vor juridiske ekspertise kombineret med et indgående branchekendskab gør os til en unik juridisk og kommerciel sparringspartner.

Vi rådgiver bl.a. om:

  • Aftaler for vindmølleleverancer inklusive turnkey-aftaler
  • Serviceaftaler
  • Planregulering
  • Myndighedsforhold og tilladelser
  • Lodsejeraftaler og øvrige private rettighedsaftaler for vindmølleprojekter
  • Elsalgsaftaler
  • VE-udbud og andre udbudsprocesser
  • Erstatningssager under VE-loven
  • Projektstrukturering og selskabsstruktur

Vi har derudover særdeles stor erfaring med rådgivning om investering og erhvervelse af danske og udenlandske vindmølleprojekter, solcelleanlæg og virksomheder inden for disse brancher.