Solcelleanlæg

Solenergi er en energiform i kraftig vækst, og særligt investering i udenlandske solcelleanlæg er steget. Dog kan der opstå udfordringer bl.a. i at sikre overholdelse af myndighedskrav og opnåelse af projektrettighederne og sikring af afregningsvilkår, som kræver juridisk ekspertise.

Solenergi har gennem det seneste årti været en energiform i kraftig vækst. Markedet i Europa har været drevet af Tyskland, Spanien og Italien, der i kraft af attraktive støtteordninger har haft en markant udbygning af solcelleanlæg.

I den forbindelse har også danske investorer erhvervet solcelleanlæg udenfor Danmarks grænser. Udenlandske solcelleanlæg kan dog medføre visse udfordringer, såsom overholdelse af myndighedskravene og opnåelse af projektrettighederne samt sikring af de forventede afregningsvilkår, alt sammen i samspil med lokale rådgivere. Under konstruktionen af projekterne skal hele kontraktstrukturen adressere og minimere risici samt regulere tidsplan, leveranceomfang, interfaces mellem leverandører og leverancepriser. Endelig er den valgte finansieringsform et helt centralt element i den samlede investeringskalkule. For investorer består udfordringen i at afdække relevante investeringsforudsætninger for herigennem at opnå det forventede afkast. 

TVC Advokatfirma har været rådgivere på en lang række solcelleprojekter og har derfor en indgående forståelse for de udfordringer og behov, som projektudviklere, investorer og finansierende banker har i det nuværende marked. Vi har en omfattende indsigt i de markedskonforme vilkår herunder vilkårene for projektrettigheder og centrale komponentleverancer.

Vi rådgiver aktører på alle niveauer indenfor solenergi herunder leverandører i industrien, energiselskaber, banker og naturligvis investorer samt købere af mindre, private anlæg. I den forbindelse har vi udarbejdet due diligence på nogle af de største solcelleanlæg i Danmark. Vi tilbyder desuden rådgivning omkring afregningsvilkår og overgangsordninger i et marked, der har været under stadig udvikling.

Vor juridiske ekspertise kombineret med et indgående branchekendskab gør os til en unik juridisk og kommerciel sparringspartner.

Investering

Vi har stor erfaring med rådgivning om investering og erhvervelse af udenlandske solenergianlæg og har derigennem opnået indsigt i de særlige risici ved denne type anlæg og teknologi. Ved projektinvesteringer identificerer og afdækker vi investeringsrisici samt optimerer investeringsforudsætningerne ud fra en juridisk synsvinkel for at sikre investor det forudsatte afkast. Gennem mange transaktioner som rådgivere har vi opnået en væsentlig indsigt i de kommercielle vilkår på solenergianlæg samt vilkårene for erhvervelse heraf.

Vi rådgiver bl.a. om:

  • Overdragelses- og investeringsaftaler for solenergianlæg
  • Juridisk due diligence
  • Projektfinansiering af solenergianlæg
  • EPC- og serviceaftaler
  • Forsikringsforhold