Geotermiske anlæg

Geotermisk produktion har potentiale til at udgøre en vigtig del af den danske varmeforsyning. Udfordringerne i forbindelse med udviklingen af geotermiske projekter er at sikre overholdelse af myndighedskrav og opnåelse af projektrettigheder.

I dag udgør udnyttelsen af geotermiske energiressourcer en meget lille andel af den samlede, danske varmeforsyning, men på sigt vurderes det, at geotermisk produktion har potentialet til at udgøre en vigtig del heraf, og det giver anledning til nye markedsmuligheder.

For geotermiske projekter er det særligt vigtigt at fokusere på minimeringen af borerisikoen. En del af risikoen kan afdækkes ved såkaldte lost-in-hole og dry-hole forsikringer, og man bør generelt fokusere meget på kontrakts- og forsikringsvilkår. Under borearbejdet og konstruktionen af det efterfølgende anlæg skal hele kontraktstrukturen adressere og minimere risici samt regulere tidsplan, kontraktomfang, grænseflader mellem leverandøren af boreudstyret, de andre leverandører og leverancepriser.

TVC Advokatfirma rådgiver aktører på alle niveauer indenfor vedvarende energi og er således blandt Danmarks mest erfarne og kompetente juridiske rådgivere på området.

Vi rådgiver leverandører, energiselskaber, banker, investorer, rådgivere, projektejere og projektudviklere.

Der er naturligvis stor forskel på udfordringer og behov alt efter, om klienten eksempelvis er en offentlig myndighed, som ønsker at planlægge og opføre et større geotermisk anlæg, eller om der er tale om en mindre nystartet virksomhed, der arbejder indenfor sektoren. Vores rådgivning tager altid udgangspunkt i klientens udfordringer og behov.

Vi rådgiver bl.a. om:

  • Kontraktforhold
  • Forsikringsforhold
  • Overdragelser
  • Finansiering og etablering af projekter
  • Projektudvikling
  • Totalentrepriser