Elforsyning og overdragelse af energivirksomheder

Energisektoren er underlagt en vidtgående lovregulering, der nødvendiggør et samlet juridisk overblik i forhold til såvel risici som compliance.

Liberaliseringen af det danske elmarked har dels skabt mange nye aktører og dels resulteret i et kompliceret regelsæt, som stiller store krav til håndteringen af de indbyrdes relationer mellem aktørerne, og som gør elmarkedet svært at overskue.

Samtidig foregår der en konsolidering på mange niveauer indenfor energisektoren, hvor det ligeledes kræver en væsentlig indsigt i energisektoren at gennemføre sådanne transaktioner med det bedst mulige resultat for de involverede aktører.

Vi rådgiver bl.a. om:

  • Udbud
  • Afgiftsforhold
  • Overdragelser og omstruktureringer
  • Finansiering
  • Bevillinger
  • Elforsyningslovens modregningsregler
  • Etablering af produktionsanlæg
  • Projektudvikling
  • Totalentrepriser indenfor kraftvarmeværker
  • Diverse regulatoriske forhold