Biogasanlæg

I de kommende år vil der ske en væsentlig udbygning af industrier, som aftager biomasse i forskellige former.

Det økonomiske fundament for produktion af biogas står stærkere end nogensinde i kraft af højere statsstøttemuligheder samt lavere omkostninger til etablering og drift, som følge af at biogasindustrien gennemgår en større kommercialisering i disse år. Det skaber muligheder for en række spillere indenfor sektoren, heriblandt leverandører, udviklere, rådgivere og derfor også investorer.

Der er naturligvis stor forskel på de udfordringer og behov, der opstår, når man går ind i sektoren alt efter, om der er tale om et stort biogasanlæg eller en mindre nystartet underleverandør.

TVC Advokatfirma rådgiver aktører på alle niveauer indenfor vedvarende energi herunder leverandører, energiselskaber, banker, investorer, rådgivere, projektejere og projektudviklere. Flere af vores rådgivere har specifik erfaring fra globale virksomheder i sektoren, hvilket indebærer en særlig forståelse for virksomhedernes juridiske og operationelle udfordringer i Danmark og internationalt. 

Vi rådgiver en række ejere af danske såvel som udenlandske energiprojekter. Vi har således en indgående forståelse for en projektejers udfordringer og behov samt en omfattende indsigt i vilkårene for serviceaftaler og refinansiering af projekter.

Vi rådgiver bl.a. om:

  • Refinansiering af bioanlæg
  • Due diligence ved projektfinansiering
  • Serviceaftaler
  • Regulatoriske forhold
  • Udbygning af eksisterende bioanlæg
  • Myndighedsforhold og tilladelser
  • Forsikringsforhold
  • Køb og salg af bioanlæg som aktiv- eller aktieoverdragelse
  • Forsyningsaftaler, herunder sikring af biomassens kvalitet og forsyning af supplerende tørstoffer mv.
  • Varmeforsyningsloven