Commercial & Finance

Aftaler med kunder, leverandører og andre samarbejdspartnere er en central del af virksomhedens hverdag. I stadigt stigende omfang har omfangsrige skriftlige kontrakter vundet indpas i danske virksomheder, og det kan være svært at bevare overblikket.

Kontrakter ses af nogen som et nødvendigt onde og af andre som et nyttigt værktøj. I tillæg til kontraktindgåelse er virksomhedens nødt til med ofte kort varsel at forholde sig til de risici, der opstår løbende opstår i virksomhedens samarbejdsrelationer. 

I en række tilfælde vælges en standardløsning ved kontraktindgåelse. Det er langt fra altid den bedste løsning. Den for virksomheden hensigtsmæssige kontrakt bør altid afspejle virksomhedens mål, forretningsgange og risikoprofil.

Kontrakter fastlægger rettigheder og forpligtelser og gør det muligt at vurdere og eventuelt begrænse risici. Kontrakten gør det således muligt for virksomheden at tage kalkulerede, kommercielle risici.

Den gode kontrakt kan desuden være et nyttigt styringsredskab såvel juridisk, økonomisk, informativt, planlægningsmæssigt som strategisk, såfremt kontrakten er forankret i organisationen.  Endelig tjener den grundige kontraktindgåelse tillige det formål, at parterne får afstemt de gensidige forventninger.

Vi har gennem mange år oparbejdet stor indsigt i mange brancher og de for hver branche særlige forhold. Vi ved derfor, hvor udfordringerne ofte opstår, og hvordan de løses. Gennem vores erfaring og strukturerede tilgang sikrer vi, at du får netop en rådgivning, der passer til virksomhedens behov og risikoprofil.

Vi prioriterer umiddelbar tilgængelighed særdeles højt, da vi ved, at vore kunder ofte serviceres bedst i den daglige rådgivning, når konkrete forhold adresseres straks og gerne uformelt. 

Vi rådgiver bl.a. om virksomhedens kommercielle kontrakter af enhver art, f.eks.

  • Salgs- og leveringsbetingelser
  • Indkøbsaftaler
  • Udviklingsaftaler
  • Rammeaftaler
  • Transportaftaler
  • Produktionsaftaler
  • Internationale kontraktforhold
Kontakt

Mads Balle Christensen

Advokat, CIPP/E

D: +45 87 34 75 64

M: +45 22 50 25 71

E: mac@tvc.dk