Ansættelsesretlige forhold ved virksomhedsoverdragelse

Ved håndteringen af medarbejderne i forbindelse med virksomhedsoverdragelser, fusioner mv. opstår der ofte en række spørgsmål og udfordringer af juridisk karakter.

Virksomhedsoverdragelser kan have stor indflydelse på medarbejdernes arbejdsvilkår og skal derfor håndteres ordentligt under hensyntagen til både retsregler og andre relevante aspekter.

Vi har specialister med betydelig erfaring i at rådgive om de ansættelsesretlige problemstillinger, der kan opstå i forbindelse med transaktioner, og vi bistår med at afdække det juridiske grundlag for håndteringen af de berørte medarbejdere og med den ansættelsesretlige due diligence.

Transaktioner kan medføre et behov for at gennemføre væsentlige vilkårsændringer, eventuelt som led i en harmonisering af de vilkår, der gælder for forskellige og eventuelt sammenbragte medarbejdergrupper. Vi er vant til at håndtere disse forhandlinger med medarbejdere og organisationer, samt fungere som sparringspartner for virksomheden/ledelsen.