Anti-diskrimination

Anti-diskrimination er et område, der konstant er under forandring. Reglerne omfatter bl.a. ligestilling, ligeløn for lige arbejde og ligebehandling af mænd og kvinder. Endvidere er der i stigende omfang fokus på reglerne om direkte og indirekte forskelsbehandling.

I Danmark er vi vant til ligestilling mellem kønnene. Som arbejdsgiver er det vigtigt altid at være særligt opmærksom på ikke at gøre forskel i forbindelse med medarbejderes graviditet, barsel, lønvilkår og forfremmelser m.v.

Der er risiko for forskelsbehandling i mange andre situationer, end hvor det skyldes medarbejderens køn. Det gælder både, når en medarbejder behandles ringere end andre, enten på grund af race, hudfarve, religion, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap eller national, social eller etnisk oprindelse. 

For arbejdsgivere er det yderst vigtigt at kende reglerne om anti-diskrimination, da en tilsidesættelse heraf kan medføre en økonomisk godtgørelse til den diskriminerede medarbejder. Det er særligt i forbindelse med opsigelse af medarbejdere, at det er vigtigt ikke at komme på kant med dette regelsæt.

Vi har stor erfaring med at rådgive i sådanne situationer og har den nødvendige indsigt i reglerne og praksis på området.