Tredjemandsforholdet i handelsagentur - aftalers indgåelse og opfyldelse

Få et særligt indblik i tredjemandsforholdet i handelsagentur, når Advokat (H) Jørgen Lykkegård behandler emnet, herunder aftalers indgåelse og opfyldelse.

Artiklen er bragt i Ugeskrift for Retsvæsen (U.2003B.259). Gengivelse sker med tilladelse fra Karnov Group Denmark A/S (05.10.2016). 

"Artiklen redegør for aftaleprocessen i handelsagentur, herunder på hvilke områder der foreligger en skærpelse af den almindelige loyalitetsbetonede reklamationspligt, samt hvilken retlig funktion handelsagenten indtager i forholdet til tredjemand. Det konkluderes endvidere, at den foretagne revision af reglerne i forbindelse med implementeringen af Rådets direktiv om handelsagenter med fordel kunne have omfattet en modernisering af ordvalget."

Tredjemandsforholdet i handelsagentur