Stædighed kan være påkrævet for at få ret

13. august 2019 | SKATTER OG AFGIFTER

Det kan både kræve tålmod og stædighed, når der skal opnås ret i en given skatte- eller afgiftssag. I denne artikel omtales en konkret skattesag, hvor skatteyder først fik medhold, da han indbragte sagen for Vestre Landsret.

Skatteadvokaterne Torben Bagge og Henrik Rahbek har i en artikel bragt i Respons, maj 2019 omtalt en konkret skattesag.

Sagen forløb fra den 26. maj 2010, hvor skattemyndighederne rejste sagen, og helt frem til den 7. maj 2019, da Vestre Landsret afsagde dom, som gav skatteyderen fuldt medhold. Det tog således ni år inden sagen blev afsluttet. Den pågældende sag vidner om, at det kan betale sig at følge sin ret.

Klik her for at læse hele artiklen. Artiklen er gengivet efter aftale med FDR.

Sagen er i øvrigt ikke offentliggjort, hvilket er tilfældet for en ikke uvæsentlig del af den praksis, hvor skattemyndighedernes afgørelser bliver ændret til fordel for skatte- eller afgiftsydere.

Klik her hvis du vil læse mere om betydningen af at have det fornødne indblik i den ikke-offentliggjorte praksis på skatte- og afgiftsområdet.

Har du behov for hjælp til en skatte- afgiftsmæssig problemstilling?

Såfremt du måtte blive involveret i en skatte- eller afgiftssag og ønsker en vurdering af denne eller en anden skatte- eller afgiftsmæssig problemstilling, er du altid meget velkommen til uforpligtende at kontakte os.