Skattesager vindes med strategi

13. januar 2020 | SKATTER OG AFGIFTER

Leder af TVC Advokatfirmas skatteafdeling, Torben Bagge, er blevet interviewet om advokatfirmaets førelse af skattesager og den vækst, der har været inden for skatterådgivning.

Artiklen med titlen ”Skattesager vindes med strategi” af journalist Charlotte Geckler fra Foreningen Danske Revisorer er nu blevet offentliggjort som FDR2019.4.20 hos Karnov Group.

I artiklen omtales advokat Torben Bagges virke i TVC Advokatfirma de seneste 27 år samt den udvikling, som har fundet sted i afdelingen, der har skatter og afgifter som speciale.

Torben Bagger udtaler sig blandt andet om de tiltag, der er foretaget gennem de seneste 12 måneder med henblik på at skabe en skatteafdeling, der ikke alene fører skatte- og afgiftssager, men som også er i stand til yde skatte- og afgiftsrådgivning på et højt specialiseret niveau inden for alle skatte- og afgiftsretlige områder. Torben udtaler i den forbindelse, at ”det har været et krævende år, men jeg er megastolt over, det som er lykkedes. Vi har nu fået en utroligt stærk skatterådgivningsafdeling, hvad vi ikke tidligere har haft”.

Endelig udtaler advokat Torben Bagge sig om sin erfaring om førelse af skatte- og afgiftssager.

Du kan læse hele artiklen her. Artiklen er gengivet efter aftale med FDR.