SKATs fokus på deltidslandbrug

10. maj 2017 | SKATTER OG AFGIFTER

– Erhverv eller hobby? SKAT har gennem længere tid haft fokus på alle former for deltidslandbrug, der drives med underskud i en årrække. Det er alt lige fra store stutterier til mindre skovbrug, der har SKATs interesse.

Uddrag:

"Vurderingen fra SKATs side går nærmere på, hvorvidt der drives en erhvervsmæssig virksomhed, eller der reelt er tale om en hobbyvirksomhed. De skattemæssige konsekvenser af at blive underkendt som en erhvervsmæssig virksomhed er for det første, at underskud ikke kan fradrages, men derudover har det også en række følgevirkninger som f.eks. ingen adgang til anvendelse af virksomhedsordningen, hvilket kan være en stor økonomisk belastning, såfremt der er opsparet overskud, der dermed kommer til beskatning. Men hvilke krav stilles der egentlig til et deltidslandbrug for, at det kan anses som erhvervsmæssigt drevet i skattemæssig henseende?"

Læs hele artiklen "SKATs fokus på deltidslandbrug" skrevet af partner og advokat (H) Torben Bagge og partner og advokat (H) Karin Østergård Mathiasen.

Artiklen er bragt i Danske Revisorer nr. 4-2016. Gengivelse sker med tilladelse fra Foreningen Danske Revisorer (maj 2017).