Salg via handelsagenter

Advokat (H) Jørgen Lykkegård deler ud af siden viden om salg via handelsagenter i en længere artikel bragt i Børsens Bestyrelseshåndbog.

Artiklen er bragt i Børsens Bestyrelseshåndbog 2009. Gengivelse sker med tilladelse fra Børsen Forum A/S. 

Uddrag

"1. Indledning

Enhver direktion og bestyrelse vil løbende gøre sig overvejelser omkring organiseringen af salget af selskabets produkter. 

Overvejelserne vil typisk variere afhængigt af selskabets størrelse, branche samt salgspolitik, herunder i hvilken grad selskabet er fokuseret på eksportmarkederne. 

De mest almindelige måder at organisere selskabets salg på er enten salg via internt ansatte salgsfolk, der som udgangspunkt fungerer på almindelige funktionærvilkår, salg via eneforhandlere eller agenter, salg via selskabets datterselskaber stiftet på de enkelte eksportmarkeder, eller salg via kombinationer af nævnte salgskanaler. 

Som det vil fremgå af det følgende, vil de forskellige modeller variere meget i henseende til juridiske rettigheder, investering og økonomisk risiko, hvorfor der er tale om en beslutning, der naturligt henhører under bestyrelsen."

Salg via handelsagenter, Børsens Bestyrelseshåndbog.pdf