Pleasure Biler: Skatten i 2018

03-11-2017 | Skatter og afgifter

Har du firmabil, eller overvejer du at sige ja til én? Så anbefaler Pleasure Biler at følge med advokat og skatteekspert Christian Falk Hansen, når han dykker ned i den nye lovgivning for at se, hvad de nye bilafgifter betyder for dig, der har firma- eller leasingbil.

Artiklen om skatten på bilområdet i 2018 er bragt i Børsens Pleasure-tillæg Biler (02.11.2017).

Uddrag:

"Regeringen har i oktober 2017 sammen med Dansk Folkeparti lavet en aftale om ændring af bilafgifterne. Aftalen betyder overordnet, at registreringsafgiften bliver sænket på mellemstore og dyrere biler. Samtidig har man afgiftsmæssigt begunstiget biler med bedre sikkerhedsudstyr og sikkerhedsvurdering, ligesom biler med god brændstoføkonomi tilgodeses i den nye aftale.

På leasingområdet har man med aftalen indført en række stramninger, som allerede har fået og vil få konsekvenser for leasingbranchen. Stramningerne har til formål at gøre op med, at leasingbiler i nogle tilfælde i praksis kan køre rundt på de danske veje med meget lidt eller endog ingen
betalt afgift i en længere periode.

Der er ikke lavet ændringer i reglerne for beskatning af værdi af fri bil – men nedsættelsen af registreringsafgiften har den afsmittende effekt, at beskatningsgrundlaget for firmabiler nedsættes."

Læs hele artiklen i pdf-format

Pleasure Biler: Skatten i 2018
Pleasure Biler: Skatten i 2018

Børsen Pleasure_Skatten 2018