Partner i TVC Advokatfirma udgiver bog om skatteforvaltningslovens fristregler

28-06-2019 | Skatter og afgifter

Partner og advokat Kaspar Bastian har netop udgivet bogen Skatteansættelse, der blandt andet behandler de helt centrale bestemmelser i skatteforvaltningsloven om de tidsmæssige rammer.

Partner og advokat Kaspar Bastian har sammen med en medforfatter udgivet en monografi om fristreglerne i skatteforvaltningslovens §§ 26-27 og 34b. Bogen, der netop er udkommet på DJØF’s forlag, behandler de helt centrale bestemmelser i skatteforvaltningsloven om de tidsmæssige rammer og andre betingelser for skattemyndighedernes, borgeres og virksomheders muligheder for at få ændret forkerte og urigtige skatteansættelser.

Bogen indeholder en samlet opdateret fremstilling af reglerne, som både går i detaljen med reglerne, retspraksis og administrative praksis, og samtidig søger at sætte reglerne ind i en større sammenhæng i skattesystemet. Bogen er primært tænkt som opslagsværk og håndbog til advokater, revisorer og andre rådgivere i forbindelse med det praktiske arbejde for klienter og kunder, men vil være af interesse for alle, der beskæftiger sig med skatteret og skatteproces.

Kaspar Bastian har i mange år specialiseret sig inden for skatteret, herunder skatteproces og skatterådgivning. Kaspar fører løbende retssager og administrative sager om selskabers, virksomheders og privates skatteforhold, international skatteret og dobbeltbeskatning, transfer pricing, moms, told og andre EU-baserede afgifter. Kaspar fører desuden sager for EU-Domstolen. De senere år har han haft særlig fokus på rådgivning og håndtering af sager omhandlende transfer pricing.

Klik her for at læse mere om fokusområdet skatteproces og de muligheder, du eller din virksomhed har for at videreføre en skatte- eller afgiftssag.

Bogen er som beskrevet udgivet af DJØF’s forlag.