Bog: Handelsagentloven med kommentarer

Advokat (H) Jørgen Lykkegård har udarbejdet kommentaren til lov om handelsagenter og handelsrejsende. Publikationen rummer en opdatering med de seneste års retspraksis og teori inden for retsområdet.

Kommissionen har i medfør af meddelelsen COM (2013) 685 final, »Målrettet og effektiv regulering (REFIT): resultater og næste skridt« dateret 2. oktober 2013, besluttet, at der bl.a. skal foretages en evaluering af Rådets direktiv af 18. december 1986 om samordning af medlemsstaternes lovgivning om selvstændige handelsagenter (86/653/EØF) med henblik på en eventuel forenkling og reduktion af lovgivningens reguleringsrelaterede omkostninger og byrder. 

Publikationen er udkommet på Jurist- og Økonomforbundets Forlag.

Handelsagentloven med kommentarer