Fri sommerbolig med fokus på hovedaktionærer

17. oktober 2018 | SKATTER OG AFGIFTER

En gennemgang af praksis viser, at skattemyndighederne fortsat ofte er for restriktive i vurderingen af, om en hovedaktionær konkret har haft en sommerbolig til rådighed.

Skatteadvokaterne Torben Bagge og Henrik Rahbek, der begge er partnere i TVC Advokatfirma, sætter fokus på problemstillinger vedrørende beskatning af værdi af fri sommerbolig i en artikel bragt i Respons, august/september 2018. 

En gennemgang af praksis således, at der i hvert enkelt tilfælde skal foretages en helt konkret vurdering af, om en sommerbolig i henhold til ligningslovens § 16, stk. 5, har været stillet til rådighed for en hovedaktionærs benyttelse, og at skattemyndighedernes ofte restriktive afgørelser overfor hovedaktionærer derfor også underkendes i praksis.

Uanset indførelsen af formodningsreglen i ligningslovens § 16, stk. 5, 2. pkt., er det således væsentligt at få afdækket alle de relevante faktiske forhold, idet sådanne ofte ved en efterfølgende prøvelse af skattemyndighedernes afgørelse kan føre til en ophævelse af den gennemførte beskatning af værdi af fri sommerbolig.

Klik her for at læse hele artiklen. Artiklen er gengivet efter aftale med FDR.

Har du behov for hjælp til en skattesag?

Såfremt du måtte blive involveret i en skattesag og ønsker en nærmere, uforpligtende vurdering af denne, er du altid meget velkommen til at kontakte advokat Torben Bagge, der er leder af skatteprocesafdelingen i TVC Advokatfirma.

Klik her for at læse mere om fokusområdet skatteproces og de muligheder, du eller din virksomhed har for at videreføre en skatte- eller afgiftssag.