Bogudgivelse: 'Omgørelse – skatteforvaltningslovens § 29', 2. udg. af advokat (H) Kaspar Bastian

02. december 2020 | SKATTER OG AFGIFTER

'Omgørelse – skatteforvaltningslovens § 29' er udkommet i november 2020 i opdateret udgave af Kaspar Bastian, der er partner i TVC Advokatfirma.

Bogen er en opdateret og ajourført udgave af bogens 1. udgave fra 2014. Den giver en samlet fremstilling af lovgivning, retspraksis og administrative praksis om omgørelse, omvalg, betalingskorrektion og skatteforbehold. Bogen beskriver de muligheder borgere og virksomheder har for at undgå skattemæssigt utilsigtede virkninger af ellers bindende dispositioner og aftaler. Bogen, der især retter sig mod advokater, revisorer og andre, som beskæftiger sig med skatteproces og skatteret, udkom på Djøf Forlag den 19. november 2020.

ISBN nummer 9788757439397. Klik her for at bestille bogen direkte hos forlaget.

Har du brug for hjælp?

Skatteafdelingen hos TVC Advokatfirma har stor og mangeårig erfaring med skatte- og afgiftsprocessuelle spørgsmål og fører og yder rådgivning om skatte- og afgiftsretssager, -klagesager og andre skatteprocessuelle spørgsmål. Du er velkommen til at kontakte os for en uforpligtende vurdering af din sag.

Torben Bagge

Partner, Advokat (H), Leder af skatteafdelingen

D: +45 87 34 75 30

M: +45 24 82 24 84

E: tb@tvc.dk

Henrik Rahbek

Partner, Advokat (H), HD (R)

D: +45 87 34 74 32

M: +45 30 88 20 88

E: her@tvc.dk