Bogudgivelse: Handelsagentloven med kommentarer, 3. udgave af advokat, Ph.d. Jørgen Lykkegård

24-09-2020 | Commercial & Finance

Handelsagentloven er udgivet i juni 2020 i en opdateret udgave med kommentarer af Jørgen Lykkegård, der er partner i TVC Advokatfirma.

Lovkommentaren er en opdatering af de tidligere udgaver, hvori Jørgen Lykkegård inddrager den nyeste teori og retspraksis inden for retsområdet. Loven er ikke ændret siden 2. udgave, der udkom i 2014, men de nyeste kommentarer ajourfører handelsagentloven med praksis, som den ser ud i 2020.

I bogen redegøres der for bl.a. lovens anvendelsesområde, hvilke rettigheder og pligter, der påhviler handelsagenten og agenturgiveren og reglerne i forbindelse med samarbejdsophør og misligholdelse, herunder også særligt reglerne for det økonomiske opgør mellem parterne, når samarbejdet stopper.  

Bogen udkom hos Djøf på Jurist- og Økonomiforbundets forlag den 29. juni 2020. ISBN nummer: 9788757443646

Jørgen Lykkegård er klar til at bistå dig, hvis du har brug for rådgivning i forbindelse med agenturforhold af enhver art. Kontakt ham og få en gratis og uforpligtende rådgivende samtale om netop din sag.

https://www.djoef-forlag.dk/book-info/handelsagentloven