Få styr på bilskatten i 2015

08-01-2015 | Skatter og afgifter

Reglerne for beskatning af fri bil stillet til rådighed af arbejdsgiver burde være enkle og gennemskuelige – det er de bare ikke i praksis. Partner og advokat (H) Christian Falk Hansen guider dig gennem reglerne, så du undgår problemer med Skat.

Artiklen er bragt i Børsen Pleasure Biler (13.11.2014).

Uddrag:

"Den grundlæggende regel i ligningslovens § 16, stk. 4 er for så vidt enkel nok: Man skal beskattes efter bestemmelsen, hvis en bil er stillet til rådighed for privat benyttelse af en arbejdsgiver. Men i praksis har det vist sig, at det mange gange er en udfordring at finde ud af, om den pågældende bil har “stået til rådighed” for privat benyttelse i et omfang, der udløser beskatning. Denne artikel vil afdække en række kendte tvivlstilfælde.

Er det aftalt, at bilen må benyttes privat ved siden af kørsel for virksomheden, skal der ske beskatning heraf. Værdi af fri bil beskattes som A-indkomst, og arbejdsgiveren har pligt til at indeholde A-skat og AM-bidrag af den opgjorte værdi af fri bil. Selvstændige, der anvender virksomhedsskatteordningen, er omfattet af samme regler om beskatning af værdi af fri bil."

Få styr på bilskatten i 2015_børsen pleasure biler_2014-11-13.pdf