Aktuelle fokusområder hos Skattestyrelsen

29. maj 2019 | SKATTER OG AFGIFTER

I denne artikel omtales de nærmere konsekvenser af Skattestyrelsens særligt store fokus på formuer i udlandet og aktionærlån.

Skattestyrelsen rejser løbende sager med afsæt i forskellige kontrolområder. Skatteadvokaterne Torben Bagge og Henrik Rahbek, der begge er partnere i TVC Advokatfirma, har i en artikel bragt i Respons, marts 2019 omtalt nogle af de aktuelle fokusområder hos Skattestyrelsen.

Torben Bagge og Henrik Rahbek bemærker i den forbindelse, at særligt formuer i udlandet og aktionærlån har påkaldt sig en ikke uvæsentlig opmærksomhed, der forventes at fortsætte i 2019. 

Videre anføres at de rejste sager indeholder en række nye uafklarede problemstillinger, herunder eksempelvis i relation til rækkevidden af ligningslovens § 16 E.

Klik her for at læse hele artiklen. Artiklen er gengivet efter aftale med FDR.

Har du behov for hjælp i relation til splitleasing?

Såfremt Skattestyrelsen har rejst en sag, er du altid meget velkommen til uforpligtende at kontakte advokat Torben Bagge, der er leder af skatteafdelingen i TVC Advokatfirma.