AdvokatKODEKS

TVC Advokatfirma har tiltrådt AdvokatKODEKS som led i firmaets løbende arbejde med at udvise et socialt ansvar for verden omkring.

AdvokatKODEKS er etableret af sammenslutningen af Danske Advokater som et synligt signal på advokatbranchens arbejde med CSR (Corporate Social Responsibility).

Som ansvarligt medlem under AdvokatKODEKS har TVC Advokatfirma forpligtet sig til at fortsætte arbejdet inden for CSR ved bl.a. at arbejde med følgende fem elementer som en naturlig del af vores rådgivning:

  • Åbenhed
  • Social ansvarlighed
  • Håndtering af etiske dilemmaer
  • Fokus på kunder og medarbejdere
  • Mangfoldighed og diversitet

Vores efterlevelse af disse fem principper sikrer samtidig vores klienter en højt kvalificeret rådgivning med fokus på etik og samfundsansvar.

Ledelsens mål og forventning er at samtlige medarbejdere i TVC Advokatfirma i dag i deres daglige rådgivning og sparring med vores klienter og samarbejdspartnere efterlever de fem vedtagne principper.

Læs mere om AdvokatKODEKS her