Udlæg i værdifulde men nødvendige aktiver

Det er spørgsmålet, om nødvendige aktiver altid kan holdes fri for udlæg

22. december 2020 | INSOLVENS OG REKONSTRUKTION

Hvis et aktiv er en nødvendig del af et simpelt hjem, er det omfattet af trangsbeneficiet. I så fald, kan der ikke foretages udlæg i det. Et aktiv kan efter sin funktion være omfattet af trangsbeneficiet. Det kan for eksempel være en seng. Aktiver med en sådan funktion kan samtidig have en værdi, som langt overstiger den gængse pris for aktiver af den pågældende slags. Der kan f.eks. være tale om en håndsyet seng, som er stoppet med udsøgte naturmaterialer.

Det er et omdiskuteret spørgsmål, om der eksisterer et såkaldt substitutionsprincip. Efter dette har kreditor ret til at foretage udlæg i skyldnerens kostbare men nødvendige aktiv mod at stille et dagligdags aktiv af samme slags til rådighed for debitor. Kreditor kan i så fald foretage udlæg i den dyre seng og give debitor en standardseng fra et møbelhus. I nogle afgørelser er substitutionsret blevet afvist, mens det er blevet anerkendt i andre.

I de situationer, hvor der ikke er afgørende store beløb at hente ved substitution, kan det ikke forventes, at der foreligger en substitutionsret. Der må dog findes tilfælde, hvor det vil virke stødende, hvis der ikke foreligger en substitutionsadgang. Hertil må kræves, at substitutionen af aktivet frigør en betydelig værdi. Det samme må gælde tilfælde, hvor skyldnerens erhvervelse af aktivet har karakter af spekulation i trangsbeneficiet. I så fald har substitutionsretten større chancer for at blive anerkendt.

Spørgsmålet er omtalt i bogen Eksekutionsret af advokat og professor Anders Ørgaard, TVC Advokatfirma.

Advokat Anders Ørgaard arbejder blandt andet med insolvensret. Insolvensret er et juridisk område, som er i konstant udvikling i retspraksis, hvorfor det naturligvis er af stor betydning at være opdateret med denne udvikling. Det er vi hos TVC Advokatfirma, og vi tilbyder altid indledningsvist en gratis samtale om din konkrete situation.

Kristian Haagen Larsen

Partner, Advokat (H)

D: +45 87 34 75 69

M: +45 20 36 92 24

E: kha@tvc.dk

Susanne Jakobsen

Partner, Advokat

D: +45 87 34 75 73

M: +45 51 46 00 53

E: sja@tvc.dk