TVC Advokatfirma ønsker Leo Jantzen tillykke med sit 25-års jubilæum

Managing partner Leo Jantzen begyndte i TVC Advokatfirma den 1. februar 1995 og kan i dag fejre 25-års jubilæum.

01. februar 2020 | SKATTER OG AFGIFTER FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET

Leo Jantzen begyndte i TVC Advokatfirma den 1. februar 1995 som advokatfuldmægtig. Han blev oprindeligt ansat i TVC Advokatfirmas skatteafdeling, der i dag består af 27 jurister og udgør landets største skatteafdeling i advokatbranchen, når der ses bort fra advokatfirmaet, som bistår Skatteministeriet.

Han blev senere introduceret til rådgiveransvarssager for revisorer, inden for hvilke han i dag har en unik ekspertise. I dag er Leo ansvarlig for et team af fem advokater og en fuldmægtig med særligt speciale inden for netop rådgiveransvar for revisorer, advokater, ingeniører, arkitekter m.fl.

Han fører fortsat skatteprocessager i både det administrative system og for domstolene. Med sin store proceserfaring optræder han hjemmevant for alle instanser, deriblandt Højesteret, hvortil han har haft møderet siden 2003.

Leo er således også en af de skatteprocesadvokater, som har opnået flest gunstige resultater for skatteydere hos de danske domstole. Han har så sent som den 14. januar 2020 vundet en principiel sag for Højesteret omhandlende en skatteyders omvalg i en selvangivelse. Sagen vil formentlig for en del skatteydere og deres rådgivere, herunder særligt revisorer, aktualisere spørgsmålet om, hvorvidt de med fordel kan gøre brug af adgangen til at foretage omvalg.

Siden 2017 har Leo været managing partner i TVC Advokatfirma og er tillige bestyrelsesmedlem i advokatfirmaet. I dag er der over 100 ansatte i TVC Advokatfirma, hvoraf 43 er advokater, advokatfuldmægtige og partnere.

Torben Bagge

Partner, Advokat (H), Leder af skatteafdelingen

D: +45 87 34 75 30

M: +45 24 82 24 84

E: tb@tvc.dk

Leo Jantzen

Direktør, Partner, Advokat (H)

D: +45 87 34 75 31

M: +45 21 37 01 38

E: lj@tvc.dk