Torben Bagge fejrer 25 års jubilæum

Torsdag d. 14. december fejrer Torben Bagge sit 25 års jubilæum i TVC Advokatfirma, hvor han siden 1992 har været med til at skabe en af landets førende afdelinger for skatte- og afgiftssager.

12. december 2017 | SKATTER OG AFGIFTER

I 1992 ansatte Tommy V. Christiansen en ung Torben Bagge som stud.jur. i skatteretsafdelingen, og siden da har Torben holdt fast i området og igennem 25 år specialiseret sig inden for skatte-, moms- og afgiftsret samt offentlig ret.

I forbindelse med jubilæet udtaler Torben følgende til K-News om sin mangeårige specialisering inden for skatter og afgifter: ”…Det er et spændende område, da det dækker over mange forskelligartede områder. Ofte er løsningen på en skatteretlig problemstilling at finde i formueret og forvaltningsret, så man får fingrene i rigtig mange stofområder på en gang."

I 2001 blev Torben partner i advokatfirmaet, og siden 2008 har han stået i spidsen for firmaets skatteprocesafdeling, der løbende fører mere end 1.200 skatte- og afgiftsager i det administrative klagesystem og ved domstolene. Torben har i en længere periode ligeledes haft tillidshvervet som Managing Partner i advokatfirmaet. I dag er han en del af firmaets bestyrelse.

Den danske skattelovgivning rummer et retssikkerhedsmæssigt problem

Torben har det sidste årti bidraget til den offentlige debat om blandt andet SKAT og den politiske håndtering af det danske skattesystem. Ifølge Torben er den danske skattelovgivning blevet så knudret, at der er opstået et retssikkerhedsmæssigt problem i forhold til lovens gennemsigtighed:

"Jeg synes, at vi har nået et punkt, hvor det er et retssikkerhedsmæssigt problem, at der ikke er en forudberegnelighed i retssystemet – det er ikke muligt at læse skattelovgivningen og så beregne udfaldet af en given problemstilling, simpelthen fordi lovgivningen er blevet vag og elastisk. Meget af lovgivningen synes styret af enkelte problemstillinger, hvor beslutninger ofte tages, når der pludselig findes et hul, som man føler sig kaldet til. Man fokuserer alt for tit på brandslukning af småbrande fremfor at læne sig lidt tilbage og se det større billede,” siger Torben.

Torben mener blandt andet, at der er skåret for langt ind til benet, når det kommer til det danske skattesystem. Til K-News forklarer han:

”En af de grundlæggende fejl er, at man simpelthen har skåret for langt ind til benet – det er ikke medarbejderne der er problemet, men derimod de politiske beslutninger, som er problemet. Man har sparet alt for meget, og alt for tidligt. Derfor er det også glædet, at der i den nye finanslov ser ud til at være afsat 10,5 mia. kroner til genoprettelse af SKAT, og det påkalder sig respekt, at man fra politisk side har erkendt sine fejl."

Klæder morgendagens jurister og revisorer på til hverdagens skattemæssige problemstillinger

Torben har en meget betydelig undervisningserfaring, der går helt tilbage til efteråret 1989, hvor han startede som underviser i offentlig ret på Aarhus Universitet. Hvert år deler han ud af sin store viden på det skatteretlige område til i gennemsnit 1.800 kursister, primært revisorer og advokater. Torben er derudover fast underviser på Master i SKAT samt fortsat tilknyttet Aarhus Universitet som ekstern lektor i både skatteret og offentlig ret, hvor han klæder de studerende på til en fremtid som jurister i det private og det offentlige.

Torben er ligeledes forfatter til en række artikler, primært offentliggjort i Tidsskrift for Skatter og Afgifter samt Revision & Regnskab. Derudover er han medlem af bestyrelsen for Danmarks Skatteadvokater.

Læs også "Et halvt liv hos TVC - Torben Bagge fejrer 25 års jubilæum" hos K-News

Torben Bagge

Partner, Advokat (H), Leder af skatteafdelingen

D: +45 87 34 75 30

M: +45 24 82 24 84

E: tb@tvc.dk