Større kørselsfradrag og befordringsgodtgørelse i 2023

I 2023 hæves kørselsfradrag og befordringsgodtgørelsen for de danskere, der benytter sig af muligheden for fradrag i forbindelse med transport mellem hjem og arbejdsplads eller bruger deres bil erhvervsmæssigt

22. november 2022 | SKATTER OG AFGIFTER

I en netop udgivet pressemeddelelse informerer Skatterådet om, at satserne for kørselsfradrag og befordringsgodtgørelse for 2023 nu hæves. Dette sker grundet de stigende priser på brændstof samt stigende omkostninger for vedligeholdelse af køretøjer.

Allerede i april 2022 regulerede Skatterådet satserne på grund stigninger i benzinpriserne – i april blev satsen hævet grundet de uforudsete stigninger, hvorimod satsen for 2023 hæves grundet de fortsat forventede stigninger for brændstof og vedligehold.

Skatterådet tager for 2023 afsæt i en benzinpris på 15,87 kr./l. Derudover fastsættes satserne også ud fra et skøn over omkostningerne til eksempelvis service, udskiftning af sliddele, afbalancering af dæk, supplerende rustbehandling og forsikringer.

Kørselsfradraget for 2023 stiger med 0,3 øre pr. kilometer kørt mellem 25 og 120 km, satsen er derfor på 2,19 kr. pr. km. For kilometer kørt over 120 km stiger satsen med 0,2 øre pr. km. Satsen er derfor på 1,10 kr. pr. kilometer kørt.

Den skattefri befordringsgodtgørelse for kørsel i egen bil stiger med 0,3 kr. pr. km og er derfor på 3,73 kr. pr. km for de første 20.000 kr., og derefter 2,19 kr. pr. km. for kilometer kørt over 20.000 km.

Skattefri befordringsgodtgørelse kan udbetales til medarbejdere, der kører erhvervsmæssigt i egen bil, forudsat, at arbejdsgiveren fører kontrol hermed. Reglerne for dette er uændrede.

Har det betydning for dig?

Hvis du er en af de godt 1,2 millioner danskere, der gør brug af muligheden befordringsfradrag eller udbetaling af skattefri befordringsgodtgørelse, så er dette nok en glædelig nyhed.

Du kan læse mere om satserne i pressemeddelelsen her.