Skatteafdelingen forøges med to jurister

Skatteafdelingen, som også bistår med skatte- og afgiftsrådgivning, består nu af 27 jurister.

03. februar 2020 | SKATTER OG AFGIFTER

TVC Advokatfirma har gennem de seneste 30 år opbygget en af landets største afdelinger i advokatbranchen inden for skatte- og afgiftsretten i bred forstand.

Skatteafdelingen er skabt ved organisk vækst, og med to nyansættelser pr. 1. februar 2020 består skatteafdelingen nu af 27 jurister, som alle er specialiseret i skatter og afgifter.

De to senest ansatte er henholdsvis Elisabeth Aagaard Lund og Lenni Hangaard Jensen, som har første arbejdsdag i dag. Lenni kommer fra en stilling hos Kromann Reumert, og Elisabeth har gennem de seneste år drevet selvstændig advokatvirksomhed, hvor hun primært har beskæftiget sig med skatteret.

Vi tilbyder i dag skatte-og afgiftsrådgivning inden for bl.a. følgende:

  • Selskabsstrukturering
  • Selskabs- og virksomhedsbeskatning i dansk og international kontekst 
  • Skat, moms og afgifter ved fast ejendom
  • Generationsskifte
  • Rådgivning om skattepligt til Danmark
  • Rådgivning om energiafgifter
  • Moms og lønsumsafgift
  • Rådgivning om registreringsafgift

I et land som Danmark, der har et af verdens højeste skattetryk, kan der være rigtig mange penge at spare i forhold til betaling af skatter, moms, afgifter og told, hvis man disponerer klogest muligt inden for lovgivningens rammer.

Skatteafdelingen har således i dag på alle relevante områder – herunder indkomstskat, moms, afgifter og told – én eller flere personer, som har særlig indsigt inden for det pågældende område – og vi er altid klar til at hjælpe på et højt specialiseret niveau.

Endelig fører vores skatteafdeling mere end 1.500 sager i det administrative klagesystem og ved domstolene. De skatte- og afgiftssager, der håndteres i skatteafdelingen, varierer fra mindre sager for private til store og meget komplekse sager for erhvervsvirksomheder.

Står du overfor en skatte- eller afgiftsmæssig udfordring?

Du skal blot kontakte advokat Torben Bagge, der er leder af TVC Advokatfirmas skatteafdeling, hvis du ønsker en uforpligtende drøftelse af de skatte-, afgifts- og selskabsretlige muligheder for at opnå den bedste løsning.

Torben Bagge

Partner, Advokat (H), Leder af skatteafdelingen

D: +45 87 34 75 30

M: +45 24 82 24 84

E: tb@tvc.dk