Ret skal være ret – også selvom det er små beløb

Der er ingen minimumsgrænse for størrelsen af det beløb, som kan efterprøves i en klagesag. Således opnåede en skatteyder også medhold i, at der ikke var grundlag for at ændre hans indkomst med kr. 3.125.

19. august 2022 | SKATTER OG AFGIFTER

I en nyere afgjort klagesag (sagsnr. 16-1644517) var det oprindeligt skattemyndighedernes opfattelse, at skatteyders selskab, i et betydeligt omfang, har afholdt udgifter, som alene er afholdt i skatteyderens private interesser, og som således – efter skattemyndighedernes opfattelse – var selskabets indkomstopgørelse uvedkommende, da udgifterne ikke var afholdt for at erhverve, sikre og vedligeholde selskabets indkomst.

Det forholdt sig således, at udgifterne var afholdt til at få fotograferet en portrætserie af ældre mennesker, til anvendelse i foredrag – om bl.a. livsstil og sundhed med fokus på seniorer – som var en vigtig del af selskabets aktivitet, for at opnå en indtjening.

Det var imidlertid skattemyndighedernes opfattelse, at der var en formodning om, at selskabets betaling af disse portrætseriefotos var af privat karakter for hovedanpartshaverne. Skattemyndighederne fandt derfor, at disse som hovedaktionærer var skattepligtige heraf som maskeret udlodning efter ligningslovens § 16 A, stk. 1 og 2.

Landsskatteretten var ikke enig i denne konklusion, og ændrede den gennemførte beskatning med følgende begrundelse:

”SKAT har anset købet af portrætfotoserien for en maskeret udlodning til klageren efter ligningslovens § 16 A, stk. 1 og stk. 2.

Landsskatteretten har i afgørelse af samme dato som nærværende fundet, at udgiften til portrætfotoserien er en fradragsberettiget driftsomkostning, og at udgiften dermed er afholdt i selskabets interesse. Retten finder på den baggrund ikke, at der er tale om en maskeret udlodning til klageren.

Den påklagede afgørelse ændres på dette punkt, …”

Skatteyderens aktieindkomst blev herefter nedsat med kr. 3.125.

Få hjælp uanset størrelsen på din skatte- eller afgiftssag

TVC Advokatfirma har en af landets største afdelinger for førelse af skatte- og afgiftssager. Afdelingen består pt. af over 20 jurister. Vi hjælper såvel skatteydere som professionelle rådgivere med at føre skatte- og afgiftssager hos Skattestyrelsen, Skatteankestyrelsen, skatteankenævnene, Landsskatteretten og domstolene.

Skatteafdelingen er derfor i besiddelse af et stort erfaringsgrundlag, der sikrer høj kvalitet samt effektiv førelse af din skatte- eller afgiftssag.

Advokaterne i TVC Advokatfirma håndterer løbende mere end 1.500 skatte- og afgiftssager på alle niveauer i systemet, herunder mindre skatte- og afgiftssager for private samt store og meget komplekse sager for erhvervsvirksomheder.

Torben Bagge

Partner, Advokat (H), Leder af skatteafdelingen

D: +45 87 34 75 30

M: +45 24 82 24 84

E: tb@tvc.dk

Henrik Rahbek

Partner, Advokat (H), HD (R)

D: +45 87 34 74 32

M: +45 30 88 20 88

E: her@tvc.dk