Pas udleveret til skyldner efter 3 ½ år

Kurator ønskede fortsat at holde skyldners pas i forvaring, men skifteretten fandt ikke grundlag for fortsat inddragelse af skyldners pas, selvom der forud for skyldners konkurs var sket transaktioner til udlandet. Passet blev derfor udleveret til skyldneren.

24. februar 2022 | INSOLVENS OG REKONSTRUKTION

Skyldner blev i september 2018 erklæret konkurs, og dennes pas blev taget i forvaring. Skyldneren bad i september 2021 om udlevering af sit deponerede pas, hvilket kurator fortsat modsatte sig.

Ifølge konkurslovens § 101, stk. 2 kan skifteretten, hvis den finder grund til at frygte, at skyldneren uberettiget vil forlade landet, tage hans pas i forvaring. Dette er således et indgribende indgreb over for skyldneren, hvorfor det må godtgøres med tilstrækkelig vægt, at betingelserne for inddragelse er opfyldt.

Der er to betingelser som skal være opfyldt, for at en skyldners pas kan tages i forvaring under konkurs i medfør af konkurslovens § 101, stk. 2. Betingelserne indebærer, at:

  • Skyldners tilstedeværelse i Danmark er nødvendig af hensyn til bobehandlingen, og
  • Der er en konkret begrundet frygt for at skyldner vil forlade landet.

Disse betingelser var ikke opfyldt. Begrundelsen herfor var boets lange behandlingstid, bobehandlingens beskedne omfang, og det forhold at skyldneren havde været afhørt i skifteretten. Samtidig var en politiefterforskningen afsluttet, hvorfor der herefter ikke længere var grundlag for at opretholde inddragelsen af skyldnerens pas. Transaktionerne til forretningspartnere i udlandet kunne heller ikke begrunde, at skyldners pas forsat blev inddraget.

Skifteretten tog derfor skyldners påstand til følge og udleverede passet til skyldneren. Skifteretten byggede afgørelsen på, at der ikke længere fandtes tilstrækkeligt grundlag for at opretholde inddragelsen af passet, idet det var godtgjort, at betingelserne for inddragelse af skyldners pas ikke længere var opfyldt.

Sagen blev ført for skyldneren af advokat (H) professor (ph.d.) Anders Ørgaard, TVC Advokatfirma.    

Advokaterne i TVC Advokatfirmas procesafdeling har omfattende erfaring med førelse af retssager ved alle retsinstanser. Vi tilbyder altid en uforpligtende drøftelse af din konkrete sag, og du er altid velkommen til at kontakte vores specialister, såfremt du har spørgsmål inden for dette område.

Kristian Haagen Larsen

Partner, Advokat (H)

D: +45 87 34 75 69

M: +45 20 36 92 24

E: kha@tvc.dk