Omkostningsgodtgørelse i skattesager genindført for selskaber

Med virkning fra 1. januar 2017 er skattepligtige selskaber igen berettiget til at opnå omkostningsgodtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand i skattesager, der verserer i det administrative klagesystem eller ved domstolene.

13. januar 2017 | SKATTER OG AFGIFTER

Adgangen til at opnå omkostningsgodtgørelse er nu genindført for selskaber ved lov nr. 1665 af 20. december 2016.

Rent praktisk betyder det, at selskaber på linje med fysiske personer er berettiget til en godtgørelse på 50 pct. af de udgifter, som selskabet ifølge regning skal betale eller har betalt til sagkyndig bistand i skattesager, der verserer i det administrative klagesystem (det vil sige fra tidspunktet for SKATs afgørelse) eller ved domstolene.

Såfremt selskabet får fuldt medhold eller medhold i overvejende grad, vil der blive ydet en godtgørelse på 100 pct. Derudover er fradragsretten for udgifter til sagkyndig bistand i skatteansættelsessager bevaret for selskaber, således at udgifterne til sagkyndig bistand frem til SKATs afgørelse fortsat kan fradrages.

Formålet med genindførelse af omkostningsgodtgørelsen for skattepligtige selskaber har fra regeringens side været at skabe en større retssikkerhed på skatteområdet.

Adgangen til omkostningsgodtgørelse for skattepligtige selskaber blev afskaffet tilbage i 2009 som led i Forårspakke 2.0. I stedet blev der indført adgang til fradrag for sagkyndig bistand i skatteansættelsessager ved SKAT samt i det administrative klagesystem og i retssager.

Afskaffelsen af omkostningsgodtgørelsen for selskaber blev efterfølgende udsat for massiv kritik, da man mente, at der var tale om en betydelig svækkelse af retssikkerheden for selskaber, idet nogle selskaber af økonomiske grunde undlod at påklage en afgørelse fra SKAT på trods af, at de mente, at afgørelsen var forkert.

Torben Bagge

Partner, Advokat (H), Leder af skatteafdelingen

D: +45 87 34 75 30

M: +45 24 82 24 84

E: tb@tvc.dk

Karin Østergård Mathiasen

Partner, Advokat (H)

D: +45 87 34 74 31

M: +45 30 33 75 80

E: kl@tvc.dk