Ny retssikkerhedspakke på skatteområdet

Nye initiativer skal sikre virksomheder og borgere en hurtigere vej gennem klagesystemet på skatteområdet. Samtidig rummer retssikkerhedspakken forslag om, at skatte- og afgiftsydere skal afskæres fra at fremlægge nye oplysninger under hele sagsforløbet. Dette forslag er dog ifølge skatteadvokat Torben Bagge en direkte svækkelse af skatte- og afgiftsydernes retssikkerhed.

01. juni 2018 | SKATTER OG AFGIFTER

Skatteminister Karsten Lauritzen præsenterede i går den fjerde retssikkerhedspakke, som skal nedbringe behandlingstiden for de helt borgernære sager til 12 måneder. For nuværende er vejen gennem klagesystemet på skatteområdet kringlet, og borgerne venter lang tid på at få afgjort deres klagesager.

Skatteadvokat Torben Bagge, der til dagligt er leder af TVC Advokatfirmas skatteafdeling, som løbende fører mere end 1.200 skatte- og afgiftsager i det administrative klagesystem og ved domstolene, ser positivt på det nye initiativ:

“Jeg hilser initiativet meget velkommen og synes, det er glædeligt, at Skatteministeren fortsat har fokus på at sikre skatte- og afgiftsydernes retssikkerhed, da der helt utvivlsomt er behov for dette. Det er i den forbindelse også rigtig fint, at der med retssikkerhedspakken er fokus på netop sagsbehandlingstiderne, der utvivlsomt er for lange,” udtaler Torben Bagge.

Skatteministeren vil afskære skatteyderne fra at fremlægge nye oplysninger under sagsforløbet

I skatteklagesystemet er der ifølge Skatteministeriets pressemeddelelse af 31. maj 2018 en række særregler og -procedurer, der kun eksisterer på skatteområdet. Disse forhold bidrager til at forlænge sagsbehandlingstiderne.

Retssikkerhedspakken rummer derfor et forslag om, at skatte- og afgiftsydere skal afskæres fra at fremlægge nye oplysninger under hele sagsforløbet. Dette er Torben Bagge dog mere betænkelig ved:

”… Når det så er sagt, er jeg omvendt dybt betænkelig ved den del af retssikkerhedspakken, som indeholder et forslag om, at skatte- og afgiftsydere skal afskæres fra at fremlægge nye oplysninger under hele sagsforløbet. Dette forhold mener jeg ligefrem, er en direkte svækkelse af skatte- og afgiftsydernes retssikkerhed og i direkte strid med de grundlæggende hensyn, som den almindelige forvaltningsret er baseret på, og som skattemyndighederne er underlagt. De administrative klagemyndigheder er netop indført med henblik på at sikre, at fejl bliver rettet, hvilket der ikke er garanti for, såfremt de dele af forslaget gennemføres. Tværtimod vil det efter min klare opfattelse medføre flere fejlagtige administrative afgørelser, og således et forøget antal domstolssager med deraf følgende forlængede sagsbehandlingstider – direkte i strid med retssikkerhedspakkens formål,” forklarer Torben Bagge.

Torben Bagge har den 31. maj udtalt sig til DR TV Avisen den 31. maj 2018 om den nye retssikkerhedspakkes betydning for borgere og virksomheder. Se hele indslaget ved at klikke her.

Står du med en skatteretlige problemstilling?

Såfremt du har spørgsmål til den nye retssikkerhedspakke eller eksempelvis er involveret i en skatte- eller afgiftssag og ønsker en nærmere, uforpligtende vurdering af denne, er du altid meget velkommen til at kontakte partner, advokat (H) Torben Bagge.