Ny EU-aftale øremærker forældreorlov til fædre

EU-parlamentet og Rådet blev den 24. januar 2019 enige om et direktiv, der bl.a. har til hensigt at sikre fædre ret til to måneders forældreorlov i forsøget på at skabe en generel bedre balance mellem arbejds- og privatliv. Helt konkret øremærkes to måneders forældreorlov til hver af forældrene.

01. februar 2019 | EU-, UDBUDS- OG KONKURRENCERET

Hvad betyder de nye regler?

Danske forældre har allerede en relativ vid ret til at holde forældreorlov, hvis man sammenligner med øvrige EU-lande. I Danmark kan nybagte forældre således bryste sig af at have ret til 32 ugers forældreorlov hver, dvs. sammenlagt 64 uger.

Det nye EU-direktiv får ikke betydning for selve længden af den orlov, der kan afholdes af danske forældre. Dette betyder imidlertid ikke, at der ikke er klare ændringer på vej. Direktivet medfører nemlig ændringer i fordelingen af forældreorloven.

Danske forældre har efter de nugældende regler dagpengeret i sammenlagt 52 uger. 20 af disse uger er dog øremærket til graviditets-, barsels- og fædreorlov. Forældre har derfor kun dagpengeret til 32 af de 64 ugers forældreorlov.

Direktivet medfører i den forbindelse, at hver af forældrene får øremærket 8 af disse ugers forældreorlov. Det forhold, at orloven er øremærket den ene forælder, betyder kort sagt, at de 8 uger ikke kan overføres mellem forældrene. Det er nyt i dansk ret, at der på den måde øremærkes forældreorlov til fædre.

Direktivet indfører derudover fem årlige dage, der kan bruges til at passe alvorligt syge medlemmer af husstanden.

Hvornår træder reglerne i kraft?

Direktivet er endnu ikke formelt vedtaget. Først når direktivet er endeligt vedtaget, skal det implementeres i dansk ret. Det må derfor forventes, at der endnu går et par år, før reglerne træder i kraft i Danmark.

Det bemærkes dertil, at direktivet er et forsøg på at harmonisere medlemsstaternes regler på området. Direktivet tilpligter medlemslandene til at foretage en såkaldt minimumsharmonisering. Det betyder, at medlemsstaterne, herunder Danmark, i princippet kan implementere regler, der går videre end dem, der er fastsat af EU.

Det kan derfor ikke udelukkes, at reglerne kommer til at udforme sig anderledes i Danmark. Regeringen kan dog ikke fastsætte en kortere forældreorlov, end den der følger af direktivet, ligesom Danmark for så vidt angår den øremærkede orlov skal sikre en passende betaling under orloven. Det vil derimod f.eks. være muligt at implementere regler, der giver en længere øremærket forældreorlov til hver af forældrene.

TVC Advokatfirma følger de nye regler tæt. Har du spørgsmål til medarbejderes barsel eller gældende ret i øvrigt, står TVC Advokatfirma altid klar til en uforpligtende drøftelse af din konkrete case.

Mads Balle Christensen

Advokat, CIPP/E

D: +45 87 34 75 64

M: +45 22 50 25 71

E: mac@tvc.dk