Landsskatteretten åbner mulighed for retsmøde i Silkeborg

Fra den 1. januar 2018 er det muligt at få skatte- og afgiftssager prøvet i Silkeborg. Dette er en stor fordel for borgere fra Jylland og i visse tilfælde Fyn, som i dag er nødsaget til at tage til København for at få prøvet deres sag ved Landsskatteretten. TVC Advokatfirma hilser det nye initiativ velkommen.

06. november 2017 | SKATTER OG AFGIFTER

Ifølge pressemeddelelsen fra Skatteministeriet bliver det fra den 1. januar 2018 muligt at anmode om at få prøvet sin sag i Landsskatteretten i Silkeborg, hvor Skatteankestyrelsens lokaler bliver hjemsted for den nye møderet.

Skatteadvokat og leder af TVC Advokatfirmas skatteafdeling, Torben Bagge udtaler om det nye initiativ: ”Vi ser meget positivt på dette nye tiltag. Landsskatteretten har i mange år været garant for skatteborgernes retssikkerhed. Ved etablering af afdelingen i Silkeborg er Landsskatteretten med til at gøre det nemmere og mere tilgængeligt for borgere og virksomheder i eksempelvis Nordjylland at få en konkret sag prøvet.”

I TVC Advokatfirma fører vi løbende mere end 1.200 skatte- og afgiftssager i det administrative klagesystem og ved domstolene, herunder mindre sager for private samt store og meget komplekse sager for erhvervsvirksomheder. Med kontorer i både Aarhus og København fører vi løbende sager på vegne af borgere og virksomheder fra hele landet.

Såfremt du og/eller din virksomhed har modtaget en henvendelse fra SKAT, eller er blevet involveret i en skatte- eller afgiftssag, tilbyder vi en uforpligtende vurdering af denne.

Du skal blot kontakte advokat Torben Bagge, der er leder af TVC Advokatfirmas skatteafdeling, hvorefter du vil få en gratis vurdering om

  • mulighederne for at opnå et gunstigt resultat i sagen
  • de omkostningsmæssige aspekter ved at føre sagen
  • hvilke konsekvenser det har, hvis sagen ikke videreføres
Nyheder