Krænkelse af emballagedesign medførte forbud og påbud om tilbagekaldelse af produkter

Det kan ofte være svært at vurdere, hvor grænsen går for, hvornår et produktdesign eller et varemærke krænker en anden parts rettigheder. En ny afgørelse fra Sø- og Handelsretten viser imidlertid, at konsekvenserne kan være store.

09. august 2017 | IMMATERIALRET

Sø- og Handelsretten afsagde for nylig kendelse om, at Nowocoat Industrial A/S emballagedesigns til produktet Coolingpaint var en så nærgående og tilstræbt efterligning af Dyrup A/S’ emballagedesign til deres Gori træbeskyttelsesprodukter, at betingelserne var opfyldt for, at Dyrup A/S kunne få nedlagt både forbud og påbud.

Nowocoat A/S har således fået forbud mod at markedsføre emballagedesignet og er samtidig blevet pålagt at tilbagekalde de produkter, der allerede var sendt i handlen. Læs kendelsen her.

Sagen i korte træk

Dyrup A/S blev grundlagt i 1928 og har siden 2012 været en del af den amerikanske koncern PPG Industries, der er en af verdens største virksomheder inden for maling, coating og specialprodukter. Dyrup er indehaver af det registrerede varemærke ”Gori”.

Nowocoat Industrial A/S er et danskejet selskab, der producerer bl.a. træbeskyttelse og coating fra en fabrik i Kolding. Nowocoat har bl.a. udviklet produktserien Coolingpaint.

Nowocoat rettede i 2016 henvendelse til Dyrup med forslag om, at Dyrup skulle sælge og markedsføre Nowocoats Coolingpaint-produkter under Dyrups kendte varemærke Gori. I den forbindelse fremsendte Nowocoat forslag til, hvordan Gori-emballagen kunne se ud, hvis den indeholdte Coolingpaint-produkter.

Der blev ikke etableret et samarbejde. I stedet valgte Nowocoat selv at markedsføre Coolingpaint-produkterne i en emballage, som Dyrup anså for at have for stor lighed med deres Gori-emballagedesign.

Retten lagde indledningsvist til grund, at Dyrups karakteristiske emballagedesign på deres Gori produkter, som følge af en omfattende og konsekvent indarbejdelse gennem et lille årti, havde opnået en kommerciel adskillelsesevne, der nød beskyttelse efter markedsføringslovens regler.

Rettens flertal vurderede samtidig, at Coolingpaint-emballagen, efter en helhedsbedømmelse, i al væsentlighed, indeholder de samme grundlæggende designelementer og har samme opbygning som designet på Gori-emballagen, at der var tale om en meget nærgående efterligning med tilstræbt lighed, og at emballagen derfor udgjorde uretmæssig snyltning af Dyrups emballage til Gori-produkterne.

Nowocoat har som følge heraf fået forbud mod at sælge og markedsføre deres produkter fremadrettet i den pågældende emballage. Selskabet  er samtidig blevet pålagt at tilbagekalde alle varer i det pågældende design, som de har leveret til deres distributionskanaler.

TVC bemærker

Afgørelsen viser, at det ofte kan være svært at vurdere, hvor grænsen går for, hvornår et produktdesign eller varemærke krænker en anden parts rettigheder. Konsekvenserne kan imidlertid være store.

Mener du, at dit design eller varemærke er krænket, eller er du bange for selv at komme til at krænke en andens design eller varemærke, da står vores eksperter klar til at rådgive dig om dine handlemuligheder. Du er altid velkommen til at kontakte nedenstående for en indledende uforpligtende drøftelse. Læs mere på www.beskytdinerettigheder.dk

Nyheder