Konkursbo var solvent efter over 5 års behandling

Når et selskab eller en person erklæres konkurs, skal den pågældende være insolvent. Når skyldneren er solvent, er konkursbetingelserne ikke opfyldt. Det gælder også, når der slet ikke var et krav mod skyldneren.

10. maj 2022 | INSOLVENS OG REKONSTRUKTION

En person arbejdede som bl.a. chauffør i sin fars vognmandsvirksomhed. I den forbindelse kautionerede han for en række leasingkontrakter. Selskabet kom i økonomiske vanskeligheder, hvorefter kautionserklæringerne blev gjort gældende mod ham. Han kunne ikke betale, hvorefter leasingselskabet fik ham erklæret konkurs i 2015

I konkursboet var der ca. 10 aktiver, som kurator realiserede. Der var stort set ingen gæld bortset fra kautionsforpligtelserne. Der blev indledt en retssag, om kautionerne var gældende. I januar 2022 kom retten frem til, at de ikke var gældende, da den var i strid med aftalelovens § 36, da der forelå private kautioner.

Herefter skulle kautionisten slet ikke have været erklæret konkurs, da der ikke bestod et kautionskrav mod ham.

Kurator forlangte et salær på 275.000 kr. med tillæg af moms for at have behandlet boet. Dette blev der gjort indsigelse mod, og skifteretten besluttede at nedsætte salæret til 125.000 kr. med tillæg af moms. Samtidig bestemte skifteretten, at leasingselskabets omkostninger ved konkursen, som kurator havde godkendt, skulle bortfalde helt som et krav i boet.

Da langt den største omkostning i boet var kurators salær, og da dette blev nedsat, var boet herefter solvent. Kurator blev herefter sat til at udarbejde en ny boopgørelse.      

Sagen viser, at man som skyldner under konkurs ikke er retsløs over for de tiltag, der foretages af kurator. Skifteretten er garant for, at kurator ikke overtræder konkurslovens regler ved som for eksempel i denne sag at forlange alt for meget i salær.

Sagen vedrørende nedsættelse af kurators salær blev ført af advokat Anders Ørgaard, som er en del af procesafdelingen i TVC Advokatfirma.