Kan man bruge andre virksomheders varemærker som søgeord i Google AdWords?

Sø- og Handelsretten har den 2. november 2022 afsagt dom i en sag om anvendelsen af en konkurrents varemærke som søgeord i Google AdWords.

11. november 2022 | IP & TECHNOLOGY

Sagen angik blandt andet om Klarvinduer OÜ, ved at bruge ”sparvinduer” som søgeord i Google AdWords, havde krænket Sparvinduer ApS’ varemærkeretlige rettigheder.

Praksis på området fra Danmark (se link) og EU fastslår, at det som udgangspunkt ikke kan påbydes virksomheder at registrere konkurrenters varemærker som negative søgeord i Google AdWords. Derudover fastslår praksis, at det ikke i sig selv er retsstridigt at anvende en konkurrents varemærke som søgeord i Google AdWords. Det der er retsstridigt er, at anvende søgetermer i Google AdWords på en sådan måde, at den gennemsnitlige forbruger kun med vanskelighed kan gøre sig bekendt med, om de i annoncen omhandlede varer eller tjenesteydelser hidrører fra varemærkeindehaveren eller fra tredjemand.

I overensstemmelse med praksis, fastslog Sø- og Handelsretten i tvisten mellem Klarvinduer OÜ og Sparvinduer ApS, at Klarvinduer OÜ ikke kunne påbydes at lade ”sparvinduer” registrere som et negativt søgeord, og at Klarvinduer OÜ ikke uden videre krænkede Sparvinduer ApS’ varemærkeretlige rettigheder ved at anvende ”sparvinduer” som søgeord i Google AdWords.

Spørgsmålet for Sø- og Handelsretten var herefter, om anvendelsen af Sparvinduer ApS’ varemærke havde gjort det vanskeligt for den gennemsnitlige forbruger at gøre sig bekendt med, hvilken virksomhed annoncerne hidrørte fra. Da en Googlesøgning på ”sparvinduer” blandt andet resulterede i annoncer fra Klarvinduer OÜ med følgende tekster: Vinduer fra Sparvinduer? og alternativ til Sparvinduer, fandt Sø- og Handelsretten, at det var tilfældet og at klarvinduer OÜ ved disse annonceringer havde krænket Sparvinduer ApS’ varemærkerettigheder, ligesom Sø- og Handelsretten fandt, at anvendelsen havde medført en risiko for forveksling og en utilbørlig forretningsmæssig fordel.

Sø- og Handelsrettens afgørelse kan læses her.

Vil du læse mere om hvad Google AdWords er, kan du i øvrigt læse denne nyhed.

Har du spørgsmål til reglerne for anvendelse af Google Adwords eller markedsføringsloven generelt, er du altid velkommen til at kontakte vores specialister inden for området.

Mads Balle Christensen

Advokat, CIPP/E

D: +45 87 34 75 64

M: +45 22 50 25 71

E: mac@tvc.dk

Lærke Damsgård Kallmayer

Praktikant i GDPR, hvidvask og antiterror

D: +45 87 34 74 79

E: ldk@tvc.dk