Influencere er kommet i Forbrugerombudsmandens søgelys

En dansk influencer har fået en bøde på kr. 60.000 efter at have forbrudt sig mod markedsføringslovens regler om skjult reklame.

07. oktober 2020 | IP & TECHNOLOGY

Bøden er resultatet af, at influenceren har forsømt at gøre tilstrækkeligt opmærksom på, at der var tale om sponsorerede reklamer i 17 opslag på sociale medier.

Hvad må man og hvad må man ikke?

Forbrugerombudsmanden har vurderet at reklamerende influencere er erhvervsdrivende og derfor omfattet af markedsføringslovens regler. I forhold til den konkrete sag betyder det, at markedsføringslovens § 6, stk. 4, om forbuddet mod, at forretningsdrivende laver skjult reklame, skal respekteres. Det fremgår af bestemmelsen, at erhvervsdrivende altid skal informere om deres kommercielle hensigter i en reklame.   

Forbrugerombudsmanden anser ethvert opslag på de sociale medier for at udgøre en reklame, hvis influenceren i forbindelse med opslaget enten modtager vederlag for omtale af et produkt, økonomiske fordele af anden karakter (rabat mm.), modtager gaver, opstiller konkurrencer eller ”give-aways” for en virksomhed.

Når et opslag må kategoriseres som en reklame, er det yderst vigtigt, at de kommercielle hensigter med opslaget fremstår utvetydigt for forbrugeren. Forbrugerombudsmanden anbefaler brug af udtryk som ”reklame” eller ”annonce” i starten af en opslagstekst eller på et uploadet billede. Lignende ordvalg vil efter omstændighederne også kunne accepteres.

Den konkrete sag

I nærværende sag var det dog ikke tilstrækkeligt, at influenceren havde mærket sine opslag med enten ”#ad”, ”#spons” eller ”#GAW”. Forbrugerombudsmanden vurderede i den konkrete sag, at dette ikke opfyldte kravet til en tydeliggørelse af de kommercielle hensigter i forbindelse med en reklame.

Du kan læse forbrugerombudsmandens afgørelse og begrundelse her

Du kan læse mere om skjult reklame på sociale medier her og her

TVC anbefaler

Er du i tvivl om, om du anses for at være influencer eller dit opslag opfylder markedsføringslovens regler, bør du enten afholde dig fra at lave opslaget eller søge forudgående juridisk rådgivning, da konsekvensen ellers kan blive en betydelig bøde.

Har du spørgsmål til gældende ret på området, kan du kontakte en af TVC Advokatfirmas specialister på området. Vi sidder altid klar til en uforpligtende drøftelse af din konkrete case.

Mads Balle Christensen

Advokat, CIPP/E

D: +45 87 34 75 64

M: +45 22 50 25 71

E: mac@tvc.dk