Hvad betyder advokatvalget i omstødelsessager?

Advokatvalget ved omstødelsessager er ikke ligegyldigt, idet omfattende indsigt i den juridiske teori på området samt viden om tidligere sager, kan have stor betydning for udfaldet af en sag

20. november 2020 | INSOLVENS OG REKONSTRUKTION

I forbindelse med konkurs har konkursboet mulighed for at rejse omstødelsessag mod en person eller virksomhed, som konkursboet mener, er blevet begunstiget af skyldneren før konkursen.

Der kan være tale om, at fallenten før konkursen har givet en gave. En sådan gavedisposition kan konkursboet forlange bliver tilbageført. En gave kan f.eks. bestå i, at fallenten har overført et beløb til den begunstigede eller overgivet en fast ejendom til den begunstigede helt eller delvis uden vederlag.

Der kan desuden være tale om, at fallenten har betalt et skyldigt beløb til en kreditor op til konkursen eller stillet pant for gælden til kreditor. Disse sager er temmelig udbredte i det praktiske retsliv. Der kan f.eks. være tale om, at en kreditor får betalt 2 måneder før konkursen. Det kan være både en leverandør og et pengeinstitut, som modtager betalingen. Hvis konkursboet f.eks. mener, at denne betaling er sket med et beløb, der afgørende har forringet skyldnerens betalingsevne, vil det indlede en sag. Selvom omstødelsesreglerne umiddelbart virker enkle nok, bygger de på en omfattende juridisk teori, som er udviklet over mange år. De bygger samtidig på en lang række tidligere sager.

Omstødelsessager er ikke som andre sager, da de foregår i et miljø af insolvens. Det er derfor helt centralt, at de rigtige bilag bliver fremlagt. Det er også vigtigt, at de omstændigheder, som kan læses ud af bilagene, kommer frem. Noget af det allervigtigste er, at de rette personer bliver indkaldt til retten for at afgive forklaring om de relevante faktiske omstændigheder. Samtidig gavner det ikke noget at indkalde de rigtige, hvis advokaten ikke kan få det rette frem i lyset.

TVC Advokatfirmas specialister

Advokat (H) Anders Ørgaard, TVC Advokatfirma, har ført et betydeligt antal omstødelsessager gennem årene. Anders Ørgaard fik i sin tid møderet for Landsret på baggrund af en omfattende omstødelsessag i Vestre Landsret. I dag, hvor Anders Ørgaard også møder i Højesteret, fører han fortsat omstødelsessager. Anders Ørgaard er højt specialiseret. Sideløbende med sit advokatarbejde, er han professor i formueret, og han har udgivet bøger og artikler om konkursret og omstødelse.

Har du brug for juridisk bistand?

Hos TVC Advokatfirma er vi altid parate med en gratis, indledende rådgivning om din konkrete situation. Læs mere om specialet insolvens og rekonstruktion og kontakt os helt uforpligtende.