Høj straf i første sag om svindel med kompensationspakker

En virksomhedsindehaver, der forsøgte at få udbetalt kr. 427.500 i lønkompensation, som han ikke var berettiget til, er nu ved Østre Landsret blevet idømt fængsel i to år og tre måneder. Derudover fik han en bøde på kr. 1.275.000 KR.

28. oktober 2020 | ØKONOMISK KRIMINALITET

Strafferammen for svindel med de økonomiske hjælpepakker, der blev indført som følge af Covid-19-epidemien, er forhøjet med op til det firedobbelte. Hvis en ansøgning om kompensation indeholder bevidst vildledende eller falske oplysninger, vil det kunne medføre op til seks års fængsel. I grove tilfælde er strafferammen 20 års fængsel.

Politiet efterforsker i øjeblikket et stort antal sager, der handler om uberettigede ansøgninger om kompensation. I den første sag, der er blevet indbragt for domstolene, har Østre Landsret nu afsagt dom.

I sagen havde en 29-årig mand, der er indehaver af et biludlejningsfirma, forsøgt at få udbetalt kr. 427.500 lønkompensation. I ansøgningen var det anført, at der var fem ansatte i virksomheden, hvilket ikke var rigtigt.

Østre Landsret idømte den 29-årige fængsel i to år og tre måneder. Anklagemyndigheden havde anmodet om fængsel i tre år. Det normale strafniveau i lignende sager er ca. seks til otte måneders fængsel. Der er altså omtrent tale om en tredobling af strafniveauet.

Udover fængselsstraffen skal den 29-årige også betale en bøde på kr. 1.275.000, hvilket vil sige ca. tre gange så meget, som han havde forsøgt at få udbetalt i lønkompensation.

Dommen indikerer således, at politiet, anklagemyndigheden og domstolene slår hårdt ned på denne form for økonomisk kriminalitet.

Hos TVC Advokatfirma fungerer vi som forsvarere i en række sager om økonomisk kriminalitet, herunder også sager som udspringer af kompensationsansøgninger.

Det er vigtigt, at der inddrages en kompetent forsvarer så tidligt som muligt, da det kan have afgørende betydning for sagens udfald, at politiets ressourcer matches fra start. I de fleste tilfælde skal der hurtigt træffes vigtige beslutninger, som kan have stor betydning for forløbet af efterforskningen.

Hvis du er sigtet eller tiltalt i en sag vedrørende økonomisk kriminalitet, tilbyder vi altid et gratis og uforpligtende møde, hvor vi kan vejlede dig om dine rettigheder og give dig et godt beslutningsgrundlag.

 

Lars Henriksen

Partner, Advokat (H), Bestyrelsesformand

D: +45 87 34 75 10

M: +45 40 50 08 00

E: lh@tvc.dk

Matthias Albertsen Brorsen

Advokat

D: +45 33 18 61 54

M: +45 26 79 08 07

E: MAB@TVC.DK