Danskerne har til den 5. april, før deres udenlandske bil skal være ude af Danmark

I foråret brugte flere danskere deres udenlandske bil til at komme hjem fra udlandet som følge af Covid-19. Nu forlænger regeringen fristen for, hvornår bilen skal være ude af Danmark.

17. december 2020 | SKATTER OG AFGIFTER

Som følge af Covid-19 gav regeringen i foråret mulighed for, at danskere kunne benytte deres udenlandske indregistrerede biler til at komme hjem til Danmark og have disse i landet frem til den 31. december 2020.

Skatteministeriet har nu i en pressemeddelelse oplyst, at denne frist forlænges frem til den 5. april 2021. Skatteminister Morten Bødskov har i forbindelse med pressemeddelelsen oplyst:

”Regeringen ønsker naturligvis ikke at tvinge danskere til at køre deres udenlandske bil ned gennem Europa eller betale en kæmpe afgifts-bøde midt i den her krise. Derfor forlænger vi fristen for at tage sin bil ud af landet indtil 5. april. Til den tid håber vi, coronapandemien er aftaget, så de får mulighed for at køre bilen tilbage til eksempelvis deres sommerhus.”

Ifølge pressemeddelelsen træder fristforlængelsen i kraft den 31. december 2020.

Det er væsentligt at være opmærksom på, at køretøjet fortsat kun må blive brugt direkte til grænsen fra førerens bopæl, og at anden anvendelse kan føre til, at der skal betales fuld registreringsafgift.

Motorstyrelsen afvikler også løbende kontroller, hvor udenlandske biler bliver undersøgt i relation til spørgsmålet om, hvorvidt der er berigtiget retmæssig registreringsafgift. Det ses imidlertid ikke sjældent, at Motorstyrelsen er for restriktive i sin fortolkning af, hvornår en anvendelse fører til betaling af fuld registrering afgift.

Til illustration henvises til vores tidligere omtale af Landsskatteretten af den 26. november 2020 (sagsnr. 17-0991917), hvor opkrævet registreringsafgift var med urette, da bilen ikke var taget i brug på færdselslovens anvendelsesområde ved bilens kørsel over den danske grænse.

Har du eller din virksomhed modtaget en afgørelse eller et forslag vedrørende registreringsafgift?

Hvis du bliver involveret i en registreringsafgiftssag og ønsker vurdering af denne, er du altid velkommen til at kontakte os helt uforpligtende.

Nyheder