Dækningssalg i internationalt køb

Hvad er reglerne for dækningssalg i den internationale købelov?

22. marts 2021 | FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET

Når danske virksomheder køber og sælger varer af og til virksomheder i udlandet, så er transaktionerne ofte dækket af den internationale købelov. Som i dansk køberet gælder det også i den internationale købelov, at der er regler om det såkaldte ’dækningssalg’.

Hvad er dækningssalg?

Dækningssalg kaldes også ’selvhjælpssalg’. Hvis en køber misligholder en købsaftale, for eksempel ved at undlade at betale for den erhvervede genstand, så kan sælgeren sælge genstanden til en anden køber. Dette kaldes retten til ’dækningssalg’.

Korrekt gennemført dækningssalg

Gennemfører sælgeren et dækningssalg korrekt, altså forsvarligt og tidsmæssigt rimeligt i forhold til ophævelsen af handlen, så skal der tages udgangspunkt i den opnåede pris i denne handel ved beregningen af sælgers krav på erstatning for misligholdelsen af den oprindelige handel. Dækningssalg betyder således, at eksempelvis en sælger kan beregne sit tab og derved sin erstatning efter, hvad varerne blev solgt for i dækningssalget.

Vigtigheden af, at et dækningssalg gennemføres korrekt, illustreres af afgørelsen af en sag om videresalg af japanske motorcykler til en tysk forhandler.

Videresalg af japanske motorcykler til tysk forhandler

I den pågældende sag havde et dansk selskab videresolgt japanske motorcykler til en tysk forhandler. Der opstod uenighed om en levering, hvorefter den tyske forhandler ikke ville betale for de bestilte motorcykler. Den danske sælger solgte derfor motorcyklerne på det danske marked i et dækningssalg. Den danske sælger krævede herefter erstatning for prisdifferencen mellem provenuet fra dækningssalget og den pris, der var aftale med den tyske forhandler. Dette var på overfladen i overensstemmelse med den internationale købelov.

Højesteret kom imidlertid frem til, at den udregnede prisforskel ikke kunne lægges til grund for erstatningen. Det skyldtes, at dækningssalget var foretaget på det danske marked, hvis priser måtte anses for at være væsentligere lavere end på det tyske marked. Derfor blev prisdifferencen tilsidesat, og erstatningen blev fastsat efter et skøn.

Afgørelsen viser, at danske parter bør være opmærksomme, når der opstår problemer i forbindelse med internationale køb. Det kræver ofte et indgående kendskab til reglerne om internationale køb at få det optimale ud af de situationer, virksomheder kan havne i i forbindelse med køb og salg af varer på tværs af landegrænser

Vil du vide mere om den internationale købelov?

Den omtalte sag gennemgås i flere detaljer i bogen Købsretten, der er udgivet af advokat og professor Anders Ørgaard fra TVC Advokatfirma.

Har du brug for hjælp?

Advokat og professor Anders Ørgaard og TVC Advokatfirmas øvrige specialister i forsikrings- og erstatningsret er opdaterede indenfor den seneste praksis og har stor erfaring med såvel rådgivning som sagsførelse indenfor området. De står altid klar til en gratis og uforpligtende snak om din konkrete problemstilling.