COVID-19: Regeringen lægger op til endnu en likviditetshåndsrækning til landets små og mellemstore virksomheder

Regeringen har fremsat lovforslag om lån til små og mellemstore virksomheder i form af tilbagebetaling af den i marts 2020 betalte moms og udskydelse samt lønsumsafgift planlagt til betaling den 15. april 2020.

15. april 2020 | INSOLVENS OG REKONSTRUKTION

Udover allerede iværksatte tiltag, herunder igangsatte muligheder for at søge en række kompensationsordninger, ønsker regeringen at bidrage yderligere til en forbedret likviditet for de små og mellemstore virksomheder. Der er derfor indledt drøftelser med Folketingets øvrige partier om et nyt tiltag, som skal give virksomhederne et tiltrængt likviditetsløft.  

På pressemødet lagde regeringen op til at yde virksomhederne et rentefrit lån svarende til den indbetaling, de har foretaget af moms i marts 2020. Lånet skal også omfatte den lønsumsafgift, som har betalingsfrist den 15. april 2020. Sidstnævnte omfatter alene virksomheder, der er registreret efter metode 4, f.eks. tandlæger, ergoterapeuter, vognmænd m.fl.

Det er planen, at lånet skal ydes rentefrit og skal tilbagebetales senest den 1. april 2021.

Er der gældsposter til SKAT, må det forventes, at disse vil blive modregnet mest muligt inden udbetalingen.

Det er hensigten, at lånet skal kunne søges på virk.dk i perioden primo maj til medio juni. 

Ordningen forventes at give et likviditetsløft på ca 35 mia. kr. 

TVC Advokatfirma anbefaler ansøgerne at læse den kommende vejledning om særligt tilbagebetalingspligten godt igennem. Derudover er det vigtigt, at virksomhederne indarbejder tilbagebetalingspligten i deres drifts- og likviditetsbudgetter.

Kristian Haagen Larsen

Partner, Advokat (H)

D: +45 87 34 75 69

M: +45 20 36 92 24

E: kha@tvc.dk

Nyheder