Betalt privatbenyttelsesafgift førte ikke til beskatning af værdi af fri bil

Skatteyder skulle ikke beskattes af værdi af fri bil af et køretøj, uanset at der blandt andet var betalt privatbenyttelsesafgift løbende.

13. januar 2021 | SKATTER OG AFGIFTER

Sagen omhandlede en skatteyder, der blandt andet drev VVS-virksomhed, og havde anskaffet en varevogn til brug for denne virksomhed.

Bilen var indregistreret til blandet privat og erhvervsmæssig benyttelse, og virksomheden betalte privatbenyttelsesafgiften. Derudover var bilen parkeret ved skatteyders bopæl, der samtidig også var virksomhedsadressen. Skatteyderen havde i øvrigt undladt at føre kørebog.

Ifølge skatteyders forklaring blev bilen alene anvendt til erhvervsmæssig befordring. Skatteyderen havde endvidere forklaret, at bilen var indrettet som en specialindrettet service-vogn, således at bilen var indrettet uden sæder men med fastmonterede hylder til værktøj og redskaber.

Skattestyrelsen valgte alligevel at gennemføre en beskatning af værdi af fri bil. Skattestyrelsens afgørelse blev efterfølgende påklaget til Skatteankestyrelsen, som i klagesagen indstillede til, at den gennemførte beskatning skulle fastholdes, uanset oplysningerne om bilens indretning. Skatteankestyrelsen henviste i den forbindelse navnlig til det forhold, at virksomheden løbende havde betalt privatbenyttelsesafgift.

Ved en nyere afgørelse (j.nr. 16-0643423) tilsidesatte Landsskatteretten derimod den gennemførte beskatning af værdi af fri bil. Landsskatteretten lagde til grund, at der var tale om en specialindrettet bil, og henviste i den forbindelse til, at det ikke var sundhedsmæssigt forsvarligt at køre varebilen uden de vacciner, som man skal have for at beskæftige sig med kloak-relateret arbejde. Bilen var derfor uegnet som alternativ til privat bil.

Det var derfor efter Landsskatterettens opfattelse uden betydning, at bilen ved indregistreringen var indregistreret til privat og erhvervsmæssig kørsel, og at virksomheden løbende havde betalt privatbenyttelsesafgift.

Landsskatterettens afgørelse i klagesagen kan således tages til indtægt for, at der altid skal foretages en konkret vurdering af alle relevante forhold ved vurderingen af, om der er grundlag for beskatning af værdi af fri bil efter ligningslovens § 16, stk. 4. Dette selvom der er betalt privatbenyttelsesafgift.

Ved gennemførslen af beskatningen af værdi af fri bil ses Skattestyrelsen i praksis ofte at være for restriktiv i forhold til at gennemføre en beskatning af værdi af fri bil, hvis bilen er indregistreret til blandet privat og erhvervsmæssig benyttelse og der løbende er betalt privatbenyttelsesafgift.

Den eventuelle indregistrering til blandet benyttelse og betaling af privatbenyttelsesafgift kan imidlertid ikke i sig selv begrunde en beskatning af værdi af fri bil, hvilket denne klagesag er et eksempel på.

Har du fået en henvendelse fra Skattestyrelsen?

Er du blevet involveret i en sag om beskatning af værdi af fri bil og ønsker du en uforpligtende vurdering af denne, er du altid meget velkommen til at kontakte os.