Begrundelsesmangel kan føre til ugyldighed

Sagsbehandlingsmangler fører i stigende grad til ugyldighed, og i en nyere afgørelse har Landsskatteretten således også ophævet en ekstraordinær ansættelse grundet begrundelsesmangel.

24. juli 2022 | SKATTER OG AFGIFTER

Vi har tidligere henledt opmærksomheden på, at Skattestyrelsen ikke sjældent er for vidtgående i sin vurdering af, hvorvidt en skatteyder har handlet groft uagtsomt med den konsekvens, at Skattestyrelsen har adgang til at foretage en ekstraordinær skatteansættelse i henhold til skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5.

 

Det er imidlertid også et krav, at Skattestyrelsen i alle tilfælde giver en behørig begrundelse af, hvorfor Skattestyrelsen er af den opfattelse, at der er handlet groft uagtsomt.

 

Foreligger en sådan begrundelse ikke, kan den gennemførte beskatning ophæves, uanset om der er handlet groft uagtsomt eller ej.

 

Nyere Landsskatteretsafgørelse (sagsnr. 21-0045129)

 

En nyere Landskatteretsafgørelse er et eksempel på dette, idet Landsskatteretten i denne afgørelse netop fandt, at Skattestyrelsens afgørelse var ugyldig som følge af begrundelsesmangel efter forvaltningsloven § 24.

 

Skattestyrelsen havde i den pågældende sag ikke foretaget en særskilt, konkret og individuel uagtsomhedsvurdering med henblik på at fastslå, hvorvidt betingelse for at foretage ekstraordinære genoptagelser i henhold til sags nye faktiske omstændigheder var opfyldt.

 

Beskatningen blev herefter ophævet.

 

Sagsbehandlingsmangler fører i stigende grad til ugyldighed

 

Skatteadvokaterne Torben Bagge og Henrik Rahbek har tidligere sat fokus på sagsbehandlingsmangler, herunder begrundelsesmangler, og betydningen af disse i udvalgt nyere administrativ praksis.

 

I artiklen konstaterer skatteadvokaterne Torben Bagge og Henrik Rahbek, at der i nyere udvalgt administrativ praksis er støtte for, at manglende iagttagelse af sagsbehandlingsreglerne i stigende grad får bl.a. Landsskatteretten til at statuere ugyldighed.

 

Den ovenfor omtalte afgørelse (sagsnr. 21-0045129) er et illustrativt eksempel på dette.

 

Denne tendens vidner blot om vigtigheden af en grundig sagsførelse, hvor der også tages højde for synspunkter, som går på, hvorvidt Skattestyrelsen har iagttaget sagsbehandlingsreglerne.

 

Dette er i øvrigt særligt vigtigt i sager, hvor det eksempelvis kan være vanskeligt at føre bevis for rigtigheden af en given selvangivelse. Dette kunne være tilfælde, hvor den relevante dokumentation er bortkommet.

 

Har du behov for en vurdering af, om skattemyndighederne har behandlet din sag korrekt?

 

Hvis du eller din virksomhed bliver involveret i en skattesag og ønsker en uforpligtende vurdering af denne, er du altid meget velkommen til at kontakte os.

Torben Bagge

Partner, Advokat (H), Leder af skatteafdelingen

D: +45 87 34 75 30

M: +45 24 82 24 84

E: tb@tvc.dk

Henrik Rahbek

Partner, Advokat (H), HD (R)

D: +45 87 34 74 32

M: +45 30 88 20 88

E: her@tvc.dk