Er rejsearrangøren gået konkurs? Nye regler sikrer forbrugere en bedre retsstilling ved konkurs på rejsen

Fra den 1. juli 2018 finder EU-direktiv om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer anvendelse i Danmark. Direktivet betyder, at forbrugeres retsstilling ved rejseudbyderens konkurs bliver forbedret. Få indblik i de nye regler og betydningen for dig som rejsende og dig som udbyder og arrangør af rejser.

02. juli 2018 | INSOLVENS OG REKONSTRUKTION

Nærmere om reglerne

EU-direktivet om ’pakkerejser’ og ’sammensatte rejsearrangementer’ erstatter Rådets direktiv om pakkerejser, herunder pakkeferier og pakketure, fra 1990. Klik her for at læse det nye direktiv

Med det nye direktiv vil det for fremtiden være muligt at få dækning gennem Rejsegarantifonden, såfremt en forbruger har bestilt et sammensat rejsearrangement, og rejseudbyderen går konkurs.

Hidtil har Rejsegarantifonden kun dækket ved køb af pakkerejser og flybilletter. Det nye EU-direktiv er dermed en udvidelse af de tilfælde, hvor den rejsende er beskyttet.

Af direktivet fremgår:

”Medlemsstaterne sikrer, at rejsearrangører, der er etableret på medlemsstatens område, stiller garanti for, at alle betalinger foretaget af eller på vegne af rejsende refunderes, i det omfang de relevante ydelser ikke leveres som følge af rejsearrangørens konkurs eller insolvens.”

Direktivet skelner herefter mellem pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer. Pakkerejser defineres i direktivet bl.a. som:

En kombination af mindst to forskellige typer rejseydelser med henblik på den samme rejse eller ferie, hvis ydelserne sammensættes af en enkelt erhvervsdrivende, herunder på foranledning af den rejsende eller i overensstemmelse med dennes udvælgelse, inden der indgås en enkelt aftale om alle ydelserne.”

Et sammensat rejsearrangement defineres i forlængelse heraf som følger:

Mindst to forskellige typer rejseydelser, der købes med henblik på den samme rejse eller ferie, uden at udgøre en pakkerejse, og som fører til indgåelse af særskilte aftaler med hver enkelt leverandør af rejseydelserne.

En sammensat rejse vil således f.eks. foreligge, når forbrugeren efter at have betalt for flybilletter på rejsearrangørens hjemmeside tilbydes at bestille hotel til samme rejse. Rejsearrangøren vil i den situation formidle rejseydelserne for en anden rejsearrangør, ligesom forbrugeren betaler for rejseydelserne hver for sig.

Hvad skal du være opmærksom på?

Direktivet medfører først og fremmest en øget beskyttelse af forbrugerne. Både som rejsende og rejsearrangør bør du dog fortsat være opmærksom på, hvornår reglerne finder anvendelse, samt hvem der kan gøres ansvarlig for eventuelle mangler ved rejsen.

Har du købt et sammensat rejsearrangement, der består af en flybillet og en overnatning på et hotel, vil flyselskabet f.eks. fortsat kun være ansvarlig for, at du når frem med flyet. Tilsvarende vil hotellet kun være ansvarlig for overnatningen på hotellet.

Det er således kun i det omfang, at ydelserne ikke leveres som følge af rejsearrangørens konkurs eller insolvens, at rejsearrangøren skal sikre sig, at der er stillet garanti fra Rejsegarantifonden.

Det er ligeledes afgørende, at forbrugere og rejsearrangører er opmærksomme på forskellene mellem en pakkerejse og et sammensat rejsearrangement. Dette skyldes, at der gælder særlige regler for pakkerejser, der medfører en yderligere beskyttelse af forbrugerne i de tilfælde, hvor der foreligger mangler ved rejsen.

TVC Advokatfirma anbefaler

Det er vigtigt, at du som udbyder og arrangør af rejser er bekendt med reglerne på området. TVC Advokatfirma anbefaler derfor, at du søger kvalificeret rådgivning og vejledning, hvis du er i tvivl om, hvad gældende ret er.

TVC Advokatfirmas specialister sidder i den forbindelse altid klar til en uforpligtende drøftelse af din konkrete case.

Kristian Haagen Larsen

Partner, Advokat (H)

D: +45 87 34 75 69

M: +45 20 36 92 24

E: kha@tvc.dk