Ændring af procedure om partshøring i pristjeksager

Den 1. oktober 2022 ændrer Motorstyrelsen deres procedure for partshøring i sager, hvor selvanmelders værdiansættelse af et brugt køretøj reguleres.

22. september 2022 | SKATTER OG AFGIFTER

I en netop udsendt pressemeddelelse oplyser Motorstyrelsen om, at de ændrer deres procedure for partshøringer ifm. pristjeksager af brugte køretøjer.

Når Motorstyrelsen vælger at ændre deres procedure for partshøringer i forbindelse med sager, hvor Motorstyrelsen regulerer værdifastsættelsen af et brugt køretøj – altså en såkaldt pristjeksag – så skyldes det, at den tidligere særlige procedure for partshøringer bringer øgede administrative omkostninger for selvanmelderne med sig, når en regulering af afgiften sker mere end én gang.

Tidligere særlig procedure

Når der er tale om den særlige procedure sker selve partshøringen først efter at afgørelsen er truffet, hvilket skal være med til at sikre, at køretøjet kan registreres og tages i brug hurtigere.

Ved pristjeksager er dette imidlertid irrelevant, da køretøjet allerede vil være taget i brug, inden den udtages til pristjek.

Fremadrettet procedure

Den nye procedure, som Motorstyrelsen fremadrettet vil anvende i sager omhandlende pristjek, er at udsende et forslag til afgørelse, som selvanmelderen herefter kan komme med bemærkninger til, inden der træffes en endelig afgørelse.

Den særlige procedure vil fortsat blive anvendt for partshøringer i øvrige sager, som omhandler værdiansættelser af køretøjer.

Har du spørgsmål til en tvist om registreringsafgift med Motorstyrelsen?

Hos TVC Advokatfirma fører vi årligt mere end 1.500 skatte- og afgiftssager ved domstolene og i det administrative klagesystem. Vi følger derfor alle afgørelser nøje og er altid opdaterede på den nyeste lovgivning, styresignaler og seneste praksis, herunder også med betydning for biler og andre motorkøretøjer.

Har du og Motorstyrelsen fået en tvist, er du meget velkommen til at kontakte os for en uforpligtende drøftelse af din sag.

Torben Bagge

Partner, Advokat (H), Leder af skatteafdelingen

D: +45 87 34 75 30

M: +45 24 82 24 84

E: tb@tvc.dk

Henrik Rahbek

Partner, Advokat (H), HD (R)

D: +45 87 34 74 32

M: +45 30 88 20 88

E: her@tvc.dk